Europese Raad akkoord over uitstel van de Brexit-datum

27 maart 2019

Afgelopen donderdag 21 maart heeft Britse premier May de Europese Raad verzocht de Brexit-datum te verzetten naar 30 juni 2019. Naar aanleiding van dit verzoek hebben de EU-27-regeringsleiders binnen de Europese Raad gesproken over de mogelijkheden van uitstel van de Brexit-datum.

De EU-27-regeringsleiders zijn het eens geworden over uitstel van de Brexit-datum in het geval het VK voor 29 maart alsnog akkoord gaat met het terugtrekkingsakkoord én wanneer dit niet het geval is. De president van de Europese Raad, Donald Tusk, kwam nadien met een verklaring waarin hij meldde dat de Britse premier May met dit voorstel van de EU-27-regeringsleiders akkoord is gegaan.

Uitstel wanneer er een terugtrekkingsakkoord wordt gesloten voor 29 maart

De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 blijvende EU-landen hebben ingestemd met uitstel tot 22 mei 2019. Onder de strikte voorwaarde dat het Britse Lagerhuis uiterlijk 29 maart alsnog instemt met het akkoord. 22 Mei is voor de 27 belangrijk, omdat er daarna verkiezingen zijn voor het Europees Parlement. De Britse regering heeft gezegd dat ze daar niet aan willen meedoen.

Uitstel wanneer er geen terugtrekkingsakkoord wordt gesloten voor 29 maart

De 27 staatshoofden en regeringsleiders hebben ook besloten tot uitstel van de Brexit-datum als er geen akkoord is. Als het Britse parlement uiterlijk 29 maart het akkoord niet heeft goedgekeurd, wordt de Brexit uitgesteld tot 12 april 2019. Het VK heeft dan tot 12 april de tijd om:

  • alsnog het akkoord goed te keuren, of
  • te besluiten zonder akkoord te vertrekken (no deal), of
  • opnieuw (langer) uitstel aan te vragen, of
  • af te zien van een Brexit.

De kans op een Brexit zonder terugtrekkingsakkoord (no-deal) blijft dus aanwezig, zolang het Britse parlement het akkoord over Brexit niet heeft goedgekeurd. Het blijft daarom belangrijk dat de overheid, bedrijven en burgers zich blijven voorbereiden op alle scenario’s, inclusief de reële mogelijkheid van een no deal.

Brexit Impact Scan voor overheden en helpdesk

Ook gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid zullen gevolgen ondervinden van de Brexit. De Brexit Impact Scan voor overheden biedt overheden inzicht op dit gebied. De scan bestaat uit een reeks vragen onderverdeeld in vier thema’s: burgers, bedrijfsvoering, lokale en regionale economie en internationale samenwerking. Het beantwoorden van de vragen leidt tot een advies op maat, welke stappen er genomen moeten worden ter voorbereiding en waar men meer informatie kan vinden. Decentrale overheden die al begonnen zijn met het voorbereiden op de Brexit kunnen de impactscan gebruiken als een checklist om na te gaan of zij niet iets over het hoofd hebben gezien. De impactscan houdt rekening met twee scenario’s: een Brexit met een terugtrekkingsakkoord én een Brexit zonder terugtrekkingsakkoord.

Heeft u als decentrale overheid een vraag over de Brexit? Dan kunt u kosteloos terecht bij het Brexit-loket voor decentrale overheden.

Door:

Fabian Wondergem, Europa decentraal

Bron:

Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad (art. 50), Europese Raad

Meer informatie:

Brexit: hoe bereidt Nederland zich voor op no deal?, Europa decentraal
EU voltooit voorbereidingen op mogelijke no-deal Brexit, Europa decentraal
Brexit-loket voor decentrale overheden, Europa decentraal