Europese Raad: Heronderhandeling Brexit-akkoord niet mogelijk

17 december 2018Brexit

Op 13 december 2018 hield de Europese Raad een buitengewone bijeenkomst om te vergaderen over de Brexit en het uittredingsakkoord. Tijdens deze bijeenkomst bevestigde de Europese Raad nogmaals de goedkeuring van het terugtrekkingsakkoord, dat op 14 november werd bereikt, en de politieke verklaring. Ook werd benadrukt dat er niet opnieuw over het akkoord kan worden onderhandeld.

Terugtrekkingsakkoord

Afgelopen dinsdag zou het Britse parlement stemmen over het terugtrekkingsakkoord, maar premier May maakte een dag van tevoren bekend dat deze stemming uitgesteld zou worden. Vervolgens bezocht premier May verschillende Europese regeringsleiders om over het akkoord te praten. Tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad werd echter duidelijk dat nieuwe onderhandelingen geen optie zijn.

Er is binnen het VK vooral onenigheid over de noodoplossing rondom de Ierse grenskwestie, oftewel de ‘backstop’. In het terugtrekkingsakkoord staat dat wanneer er voor het einde van de transitieperiode geen overeenstemming is bereikt over de toekomstige relatie, het VK voorlopig in de douane-unie blijft.

De Europese Raad benadrukt dat deze maatregel een ‘verzekering’ is om een harde grens te voorkomen en dat het de bedoeling is dat er voor 31 december 2020 een andere regeling is overeengekomen, zodat de noodoplossing nooit in werking gezet hoeft te worden. Mocht dit toch nodig zijn, dan zou dit volgens de Europese Raad tijdelijk zijn, totdat er een vervolgakkoord met een nieuwe regeling is gesloten.

Voorbereidingen

Tot slot riep de Europese Raad op om op alle niveaus meer te doen om voorbereid te zijn op alle mogelijke scenario’s van de Brexit en de gevolgen hiervan. Ook gemeenten, provincies en waterschappen gaan de gevolgen van Brexit merken. De Brexit Impact Scan voor decentrale overheden, die deze week is gepubliceerd door Europa decentraal en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, biedt decentrale overheden inzicht in de Brexit. Vul de impact scan in en krijg informatie over de mogelijke impact van de Brexit op het gebied van interne bedrijfsvoering, burgers, regionale en lokale economie en internationale samenwerking.

Door:

Sharon Smedes en Fabian Wondergem, Europa decentraal

Bron:

Europese Raad (Art. 50) conclusies, 13 December 2018, Europese Raad

Meer informatie:

Brexit Impact Scan voor decentrale overheden, Europa decentraal
Brexit-uittredingsovereenkomst: reactie van het kabinet en het verdere proces, Europa decentraal
Brexit: Hoe bereidt Nederland zich voor op no deal?, Europa decentraal
Brexit-loket, Europa decentraal
Voorlopig terugtrekkingsakkoord, Europese Commissie