Europese Raad neemt richtsnoeren aan voor relatie na Brexit

26 maart 2018Brexit

Vrijdag 23 maart 2018 heeft de Europese Raad de richtsnoeren voor de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) na de Brexit aangenomen. In de richtsnoeren worden thema’s zoals handel, economie en internationale veiligheid behandeld.

Toekomstige samenwerking

De Europese Raad herbevestigt in de richtsnoeren de vastberadenheid van de EU om een zo hecht mogelijke toekomstige samenwerking met het VK te willen nastreven. Een dergelijke samenwerking zou zich, volgens de Europese Raad, toespitsen op het gebied van handel, economische coöperatie, maar ook op internationale thema’s zoals de strijd tegen terrorisme, misdaad, veiligheid, defensie en buitenlands beleid.

Vrijhandelsakkoord

In de richtsnoeren is rekening gehouden met de standpunten die eerder door het VK zijn ingenomen. Dit heeft volgens de Europese Raad tot gevolg dat de mogelijkheden van een eventueel toekomstig partnerschap op handelsgebied beperkt zijn. Aangezien het VK niet meer tot de douane-unie en de Europese interne markt wil behoren. De Europese Raad herbevestigd in dit verband dat de vier vrijheden ondeelbaar zijn en er geen sectorale deelname aan de interne markt mogelijk zal zijn. De afwezigheid van het VK in de douane-unie en de interne markt zal, volgens de Europese Raad, tot onvermijdelijke fricties leiden.

Positie VK in onderhandelingen

Verder stelt de Europese Raad dat de aanpak in deze richtsnoeren de rechten en verplichtingen weergeven die verenigbaar zijn met eerder ingenomen posities van het VK. Indien de standpunten van het VK veranderen heeft de EU voorbereidingen getroffen om deze mogelijke veranderingen in harmonie met de beginselen uit de richtsnoeren van 29 april 2017, 15 december 2017 en/of de huidige richtlijnen te heroverwegen.

Brexit ontwikkelingen

Europa decentraal houdt de ontwikkelingen rondom de Brexit nauwlettend in de gaten. Op onze website kunt u meer lezen over het onderwerp en kunnen decentrale overheden met al hun vragen over de Brexit bij ons Brexit-loket terecht.

Door:

Matthijs Binnema en Jos Pees, Europa decentraal

Bron:

Richtsnoeren toekomstige betrekkingen VK en EU, Europese Raad
European Council (Art. 50) guidelines on the framework for the future EU-UK relationship, persbericht Europese Raad
Statement van Donald Tusk over concept richtlijnen, Europese Raad

Meer informatie:

Brexit, Europa decentraal
Brexit-loket, Europa decentraal
Toekomstige relatie met het VK na uittreding, Europa decentraal