Europese Raad stemt in met herziening richtlijn Energieprestaties gebouwen

18 mei 2018Klimaat

De Europese Raad heeft op 14 mei 2018 het voorstel tot herziening van de EU-richtlijn Energieprestaties gebouwen aangenomen.

Herziening van de richtlijn

Met de herziening van de EU-richtlijn Energieprestatie van gebouwen (richtlijn EPBD) streeft de Europese Commissie ernaar om een groei van banen en economische groei te stimuleren, energiearmoede bij huishoudens te verminderen en een aantal bepalingen in de EPBD te vereenvoudigen. Daarnaast heeft het voorstel tot herziening als doel om kosteneffectieve renovatie van bestaande gebouwen te versnellen en het potentieel van winst in de bouwsector, die door efficiëntie ontstaat, te benutten. Het aangenomen voorstel tot herziening is onderdeel van het ‘Winterpakket’. Het Winterpakket bevat voorstellen en mededelingen die ter implementatie van de Energie Unie werken.

Doel van de richtlijn

Sinds 2002 zijn er Europese regels voor de energie-efficiëntie van gebouwen. Volgens de EU-richtlijn Energieprestaties gebouwen (2010/31/EU) dienen overheidsgebouwen aan bepaalde normen te voldoen. Naast het bevorderen van de energie-efficiëntie van gebouwen en het bevorderen van kosten-efficiënte renovaties van gebouwen heeft de EU-richtlijn Energieprestaties gebouwen tot doel om de CO2-uitstoot van Europese gebouwen terug te dringen en een ‘smartness indicator’ te introduceren voor gebouwen. Met een smartness indicator wordt de functie van het gebouw gemeten, waaronder de relatie van het gebouw met het elektriciteitsnet en hoe goed een gebouw zich kan aanpassen aan de behoeften van de gebruiker. Daarnaast vereenvoudigt de richtlijn het inspecteren van verwarmings- en airconditioningsystemen. Ook biedt de richtlijn een kader voor parkeerplaatsen voor elektronische voertuigen.

Situatie in Nederland

Nederland stuurt in het kader van de energietransitie actief aan op het verminderen van broeikasgassen. De richtlijn Energieprestaties gebouwen speelt daarbij een belangrijke rol. De richtlijn is in Nederland via een wijziging van de Woningwet en enige andere wetten geïmplementeerd. Decentrale overheden vervullen een voorbeeldrol op het gebied van energiebesparing.

Door:

Matthijs Binnema, Europa decentraal

Bron:

Energy efficient buildings: Council adopts revised directive (EN), Europese Raad
Herziening van richtlijnen 2010/31/EU en 2012/27/EU (EN), Europese Raad

Meer informatie:

Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal
Klimaat- en energiebeleid voor 2030, Europa decentraal
Klimaat en energie, Europa decentraal
Energie-efficiëntie gebouwen, Europa decentraal