Europese Raad verlangt realisme van VK in Brexit-onderhandelingen

2 juli 2018Brexit

De Europese Raad van vorige week stond grotendeels in het teken van migratie, veiligheid en defensie, maar ook de Brexit stond weer prominent op de agenda. Afgelopen vrijdag (29 juni 2018) kwamen de Europese regeringsleiders namelijk samen als ‘Europese Raad (art. 50)’ om, zonder het VK, de vooruitgang van de Brexit-onderhandelingen te bespreken. De regeringsleiders zijn tevreden over recent bereikte overeenstemming, maar uiten ook hun bezorgdheid over de Ierse grenskwestie.

Europese Raad (art. 50)

De Europese regeringsleiders zijn positief gestemd over de vooruitgang die is geboekt met betrekking tot bepaalde delen van de juridische tekst van het beoogde terugtrekkingsakkoord, maar stellen vast dat er nog geen overeenstemming is op sommige knelpunten. Zo zijn de regeringsleiders bezorgd over het gebrek aan vooruitgang met betrekking tot de Ierse grenskwestie. Alleen als alle tot dusver gedane toezeggingen integraal worden overgenomen in het terugtrekkingsakkoord (inclusief overgangsbepalingen), kan er volgens de regeringsleiders sprake zijn van vooruitgang.

Terugtrekkingsakkoord: gezamenlijke verklaring Brexit-onderhandelaars

Op 19 juni 2018 presenteerden de onderhandelaars van de EU en het VK een gezamenlijke verklaring over de vooruitgang van de Brexit-onderhandelingen. Deze verklaring laat zien op welke punten de onderhandelende partijen reeds overeenstemming hebben bereikt. Delen van het beoogde terugtrekkingsakkoord werden daarbij gepubliceerd. Daaruit bleek dat er afspraken zijn gemaakt over Euratom, certificaten voor goederen, douane, intellectueel eigendom, justitiële samenwerking en aanbesteding. Tegelijkertijd gaven de EU en het VK aan dat er op verschillende dossiers nog verdere onderhandelingen nodig zijn. Daarbij moet onder meer worden gedacht aan bescherming van persoonsgegevens, geografische aanduidingen, politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en de uitleg van afspraken over geschillenbeslechting.

Ierse grenskwestie: de onderhandelingen tot dusver

In december 2017 kwamen het VK en de EU tot een voorlopige overeenkomst. Hierin werd onder andere opgenomen dat het VK alle financiële verplichtingen zal nakomen en dat de burgerrechten van EU-burgers en VK-burgers gelijk zullen blijven. Daarnaast werd in dit deelakkoord afgesproken dat een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland vermeden zou moeten worden. Op 28 februari 2018 publiceerde de EU een voorstel voor een uittredingsovereenkomst, waarin ook een noodoplossing voor de Ierse kwestie is opgenomen. In dit voorstel blijft Noord-Ierland onderdeel van de Europese interne markt en wordt de interne grens van het VK verschoven naar de Ierse zee. Premier May van het VK gaf echter aan dat dit voorstel onbespreekbaar was: het zou de grondwettelijke eenheid van het VK aantasten.

Desalniettemin bereikten het VK en de EU op 19 maart 2018 een principeakkoord. Hoewel over het merendeel van de uittredingsovereenkomst overeenstemming werd bereikt, lukte dat wat betreft de Ierse grenskwestie nog niet. Het VK publiceerde vervolgens op 7 juni 2018 een nieuw voorstel waarin het pleitte voor een zogenaamde tijdelijke douaneovereenkomst als alternatief voor de noodoplossing van de EU voor de mogelijke Noord-Ierse grensproblematiek na de Brexit.

Regeringsleiders: meer duidelijkheid en realisme van VK nodig

In de Conclusies van de Europese Raad (art. 50) van vorige week werd benadrukt dat er haast geboden is bij een politieke verklaring over het kader voor de toekomstige betrekkingen. Van het VK wordt, naast meer duidelijkheid, realistische en werkbare voorstellen verlangd. Tot slot worden de lidstaten, de EU-instellingen en alle belanghebbenden opnieuw opgeroepen om hun werkzaamheden te intensiveren om voorbereid te zijn op alle niveaus en op alle uitkomsten (dus inclusief een ‘harde Brexit’).

Brexit-loket voor decentrale overheden en Brexit-loket voor ondernemers

In Nederland zullen niet alleen ondernemers, maar ook overheden geconfronteerd worden met de gevolgen van de Brexit. Ook zij moeten dus rekening houden met verschillende Brexit-scenario’s. Europa decentraal berichtte eerder over de wijze waarop Nederland zich voorbereidt op de Brexit. Voor informatievoorziening zijn verschillende Brexit-loketten ingericht.

Bent u een medewerker van een gemeente, provincie, waterschap, de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) of een ministerie? En heeft u een vraag over de Brexit? Dan kunt u kosteloos terecht bij het Brexit-loket voor decentrale overheden.

Ondernemers kunnen hun vraag stellen bij het Brexit-loket voor ondernemingen. Daarnaast kunnen zij de Brexit Impact Scan doen. Hiermee kunnen ze eventuele onverwachte gevolgen van de Brexit voor hun onderneming inschatten.

Door:

Chris Koedooder, Fabian Wondergem en David Schutrups, Europa decentraal

 Bron:

Conclusies van de Europese Raad (art. 50), 29 juni 2018

Meer informatie:

Brexit-loket voor decentrale overheden, Europa decentraal
Toekomstige relatie met het VK na uittreding, Europa decentraal
VK doet alternatief voorstel voor Noord-Ierse grensoplossing na Brexit, nieuwsbericht Europa decentraal
Commissie waarschuwt voor gevolgen Brexit op de handel tussen VK en EU, nieuwsbericht Europa decentraal
Hoe bereidt Nederland zich voor op de Brexit?, nieuwsbericht Europa decentraal