Tusk: Vrijhandelsakkoord enige model voor toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK na Brexit

12 maart 2018Brexit

Afgelopen woensdag gaf de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, een speech over de ontwerponderhandelingsrichtsnoeren van de EU voor de toekomstige betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk (VK). Volgens Tusk blijft alleen een vrijhandelsakkoord over als model.

Blijvende samenwerking

Tusk stelt voor dat de EU met het VK op een aantal punten nauw blijft samenwerken. Namelijk:

  1. Het voortzetten van gemeenschappelijke bestrijding van terrorisme.
  2. Deelname van het VK aan EU-programma’s over onderzoek, innovatie en onderwijs.
  3. Op het gebied van vliegverkeer, om verstoring van het vliegverkeer tussen het VK en de EU te voorkomen.

De premier van het Verenigd Koninkrijk, Theresa May, gaf in haar speech op 2 maart jl. al aan dat zij welwillend stond ten opzichte van blijvende samenwerking op het gebied van veiligheid van de luchtvaart na de Brexit. Daarnaast zou het VK onder andere graag blijven samenwerken op het gebied van medicijnen, door lid te blijven van het Europees Medicijnenagentschap (EMA). Door Tusk werd niet ingegaan op de mogelijkheid voor het VK om na de Brexit deel te blijven nemen aan Europese agentschappen.

Voorstel voor toekomstige betrekkingen

Volgens Tusk is een vrijhandelsakkoord de enige mogelijke overgebleven optie voor de toekomstige betrekkingen tussen het VK en de EU. Dit kan mogelijk het eerste vrijhandelsakkoord zijn dat de economische betrekkingen losser maakt in plaats van ze aan te halen. In haar speech zei May dat het VK de intentie heeft de interne markt en de douane-unie te verlaten. Volgens Tusk moet de uitkomst van de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord tussen de VK en de EU aan twee voorwaarden voldoen:

Evenwicht tussen rechten en plichten

Er moet een evenwicht zijn tussen rechten en plichten. Een handelsakkoord waarin het VK dezelfde rechten heeft als Noorwegen en dezelfde verplichtingen als Canada is niet acceptabel voor de EU, aldus Tusk. Noorwegen is lid van de Europese Economische Ruimte en is daarom onderdeel van de interne markt. Dit betekent ook dat Noorwegen onder de jurisdictie van het Hof van Justitie van de Europese Unie valt. Het VK heeft aangegeven dat ze dat niet meer willen. Het vrijhandelsakkoord tussen Canada en de EU valt niet onder de jurisdictie van het Hof, maar is minder verstrekkend dan het lidmaatschap van de interne markt.

 Integriteit interne markt en de vier vrijheden

De integriteit van de interne markt is essentieel. Dit betekent dat het vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal op de interne markt ondeelbaar is en blijft. Hieraan tornen is gewoonweg niet in het belang van de EU lidstaten, zei Tusk.

Europese Raad top 21 en 22 maart

De regeringsleiders van de Europese Raad zullen de door Tusk voorgelegde ontwerponderhandelingsrichtsnoeren  bespreken tijdens de top van 21 en 22 maart.  Wanneer de Europese Raad de ontwerponderhandelingsrichtsnoeren akkoord hebben bevonden zullen de richtsnoeren door EU onderhandelaar Barnier worden overgenomen als nieuwe leidraad voor de onderhandelingen met het VK ten aanzien van de toekomstige betrekkingen.

Brexit Loket voor decentrale overheden

Europa decentraal houdt de ontwikkelingen rondom het vertrek van het VK uit de EU nauwlettend in de gaten. Op het Brexit-loket voor decentrale overheden kunt u meer lezen over het onderwerp Brexit en kunnen decentrale overheden terecht met al hun vragen en zorgen over de Brexit.

Door:

David Schutrups en Fabian Wondergem, Europa decentraal

Bron:

Verklaring van voorzitter Donald Tusk over toekomstige betrekkingen, de Europese Raad

Meer informatie:

Brexit: Commissie publiceert concept terugtrekkingsakkoord, Europa decentraal