Europese regels laten niet toe dat vergunningen rondvaartboten worden beperkt

Een groot aantal vergunningen voor rondvaartboten om tot 1 januari 2020 door het centrum van Amsterdam te varen kunnen niet in stand blijven. Dit oordeelde de Raad van State onlangs. De gemeente Amsterdam besloot tijdelijke vergunningen uit te delen aan een beperkt aantal rondvaartrederijen in de stad. Dit deed de gemeente op grond van de Europese Dienstenrichtlijn en de Nederlandse Dienstenwet. De tijdelijke vergunningen zijn, volgens de Raad van State, op verkeerde gronden verstrekt. Het aantal vergunningen voor boten langer dan 14 meter zou namelijk nodeloos worden beperkt. Er is geen hoger beroep meer mogelijk tegen deze uitspraak.

Vlotte en veilige doorvaart

In het kader van een nieuw vaarbeleid besloot het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Amsterdam tijdelijke vergunningen te gaan verlenen aan een beperkt aantal rederijen in Amsterdam. Op grond van de Europese Dienstenrichtlijn mag het aantal vergunningen worden beperkt, dit mag echter alleen wanneer er “dwingende redenen van algemeen belang” zijn.

De gemeente Amsterdam trok de eerder afgegeven exploitatievergunningen voor onbepaalde tijd in. Voor boten langer dan 14 meter werd een beperkt aantal tijdelijke vergunningen uitgegeven. Deze vergunningen zouden gelden tot 1 januari 2020. De gemeente stelt dat het afgeven van een beperkt aantal vergunningen noodzakelijk is omdat de boten de vlotte en veilige doorvaart verstoren in de stad. De rederijen daarentegen betoogden dat het gebruik van moderne stuurmiddelen (bijv. boegschroef of een roerpropeller) de drukte en overlast op het water tegengaan. Het gebruik van moderne stuurmiddelen zou, volgens de rederijen, effectiever zijn in het drukken van de overlast dan het inperken van het aantal boten.

Dwingende reden van algemeen belang

Was er sprake van een dwingende reden van algemeen belang? De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het gemeentebestuur geen betekenis heeft gehecht aan de effecten van moderne stuurmiddelen op de vlotte en veilige doorvaart. De doorvaart was in casu juist de reden om het aantal vergunningen voor boten langer dan 14 meter in te perken. De Raad van State concludeert dan ook dat “de beperking van het aantal beschikbare vergunningen voor het segment ‘Bemand groot’ niet wordt gerechtvaardigd door een dwingende reden van algemeen belang”.

Oude vergunningen

Het gevolg van deze uitspraak is dat de verleende tijdelijke vergunningen ten onrechte zijn beperkt. De beperking wordt niet gerechtvaardigd door een dwingende reden van algemeen belang, omdat de beperking niet evenredig is. Om die reden heeft de Raad van State geoordeeld dat deze vergunningen voor boten langer dan 14 meter niet in stand kunnen blijven, de vergunningen moeten worden herroepen. De oude vergunningen, die voor onbepaalde tijd waren verleend, gelden weer.

Eerdere uitspraken

Het Hof van Justitie heeft zich eerder uitgesproken over rondvaartboten en vergunningen. In die zaak weigerde de gemeente Amsterdam om een exploitatievergunning te verstrekken aan een rederij die passagiers per boot wilde vervoeren over de Amsterdamse grachten. Het Hof kwam toen tot de conclusie dat de vergunningen niet voor onbepaalde tijd kunnen worden verleend wanneer het aantal beschikbare vergunningen beperkt is. Zie voor meer informatie eerdere nieuwsberichten op de website van Europa decentraal. Ook het nieuw voorgestelde beleid van de gemeente Amsterdam voldoet volgens de Raad van State dus niet aan de Europese Dienstenrichtlijn. Daarom zal de gemeente Amsterdam het gehele vaarbeleid opnieuw moeten inzien.

Bronnen:

Persbericht, Raad van State
Uitspraak, Raad van State

Door:

Madeleine Heitmeijer-Broersen en Tessa de Vries, Europa decentraal

Meer informatie:

Dienstenrichtlijn, Europa decentraal
Vergunningsstelsels en eisen, Europa decentraal
Geldigheidsduur vergunning, Europa decentraal
Selectieprocedure bij schaarste, Europa decentraal
C‑340/14 en C‑341/14, Hof van Justitie van de EU