Europese regio’s willen een sterker EU-cohesiebeleid 2021 – 2027

Het Europees Comité van de Regio’s heeft op 5 december 2018 verschillende rapporten aangenomen die staan voor een eenvoudiger en flexibeler EU-cohesiebeleid. Onder andere het rapport van gedeputeerde Michiel Rijsberman (provincie Flevoland) werd aangenomen tijdens de plenaire vergadering.

Europees Comité van de Regio’s

Om ongelijkheden tussen regio’s te verkleinen en meer kansen te bieden aan alle Europese burgers, wil het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) dat het cohesiebeleid eenvoudiger en flexibeler wordt. Verbeteringen en wetswijzigingen van de voorstellen van de Europese Commissie voor het cohesiebeleid 2021-2027 zijn opgenomen in vier verschillende adviezen van lokale en regionale bestuurders en politici tijdens de CvdR-zitting op 5 december: (1) Common Provision Regulation (CPR); (2) European Regional Development Fund (ERDF); (3) European Social Fund (ESF); (4) European Territorial Cooperation.

In de komende programmaperiode blijft het cohesiebeleid het belangrijkste EU-instrument om economische, sociale en territoriale cohesie te bevorderen. Lokale en regionale bestuurders en politici hebben de wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie voor 2021-2027, die afgelopen mei zijn gepubliceerd, beoordeeld en hun standpunt uiteengezet over hoe de algemene bepalingen voor de belangrijkste EU-fondsen kunnen worden verbeterd. De regionale en lokale bestuurders en politici in het CvdR hebben tijdens de plenaire vergadering op 5 december via adviezen opnieuw aangegeven dat ze tegen de voorgestelde budgetverlaging van 10% zijn. Daarnaast bevatten de adviezen voorstellen om het beleid effectiever te maken.

“The proposals set out today will modernise, simplify and improve cohesion policy, demonstrating Europe’s regions and cities commitment to strengthening this policy so it is fit for the future. We need more flexibility and shared-management so funds are delivered together with all levels of government, to ensure the EU makes the impact our citizens expect. This will enable cohesion policy to address the challenges Europe faces not only today, but tomorrow” aldus voorzitter CvdR Karl-Heinz Lambertz (BE/PES).

Rapport Michiel Rijsberman

In het advies van Michiel Rijsberman (NL / ALDE), gedeputeerde van de provincie Flevoland, eisen regio’s en steden herziening van de bezuiniging van 46% voorgesteld door de Commissie voor het Cohesiefonds, en vragen een stabiel budget voor het EFRO (+ 1%). Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), momenteel het grootste interne investeringsfonds van de EU met ongeveer 200 miljard euro over 7 jaar, moet zich blijven concentreren op economische, sociale en territoriale cohesie.

“In order to better address the needs of our communities, the thematic concentration, focusing ERDF resources on selected political objectives, should not work on the national level, as proposed by the Commission, but at regional level”, aldus Rijsberman, die uitlegde dat: “A national thematic concentration would centralise the allocation mechanism and be against the place-based approach of cohesion policy.”

EU-cohesie bijeenkomst

Op donderdag 6 december organiseerde de Regio Randstad in samenwerking met de provincie Flevoland de bijeenkomst ‘Choose your path at the crossroads of cohesion policy’ in het Huis van de Nederlandse Provincies. Het panel bestond uit Europarlementariër Iskra Mihaylova, Moray Gilland (Europese Commissie) en Calin Chira (Permanente vertegenwoordiging Roemenië). Later sloot ook Lambert van Nistelrooij (Europarlementariër voor de CDA) aan voor een pleidooi voor meer samenwerking met regio’s en steden. Na korte pitches mengden de sprekers zich met de aanwezige vertegenwoordigers van het Europees Parlement, van verschillende nationale overheden en van Europese regionale netwerken als CvdR, CPMR en AER en andere Brusselse regionale vertegenwoordigingen bij de EU in de zaal. Onderwerp van gesprek was onder andere de insteek van het CvdR rapport Rijsberman. Zo werd gesproken over de stelling ‘Decisions about thematic concentration should be taken at Member State level’. Een meerderheid van 75% stemde tegen deze stelling en steunt daarmee impliciet dat provincies/regio’s zelf verantwoordelijk moeten zijn voor thematische bestedingen in plaats van de lidstaat.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Regions deliver proposals to make EU’s cohesion policy 2021 – 2027 closer to citizens’s needs, persbericht Europees Comité van de Regio’s