Europese Rekenkamer kritisch over behalen klimaatdoelstellingen

25 september 2017Klimaat

De EU moet meer doen om uitstoot te beperken en zich aanpassen aan klimaatverandering, waarschuwt de Europese Rekenkamer. Volgens een rapport van de controleurs zijn doeltreffende maatregelen op het gebied van energie van essentieel belang om klimaatverandering aan te pakken. Aan het einde van deze eeuw zal Europa’s klimaat er drastisch anders uitzien, zelfs als de temperatuurstijging van niet meer dan twee graden zoals afgesproken in het Parijs akkoord gehandhaafd wordt.

Uitstoot

Energie en klimaatverandering zijn nauw met elkaar verbonden aldus de Rekenkamer. Energie productie uit fossiele brandstoffen en energieverbruik door transport, industrie, huishoudens en landbouw veroorzaken gezamenlijk zo’n 79% van de EU broeikasemissies. De meeste van deze onderwerpen staan hoog op de EU agenda en kunnen het beste aangepakt worden door gecoördineerde acties van EU-lidstaten.

Doelstellingen

Volgens Phil Wynn Owen, lid van de Europese Rekenkamer en verantwoordelijk voor dit rapport, moet de EU de uitstoot van broeikasgassen verminderen en zich aanpassen aan het veranderende klimaat. “Huidige voorspellingen tonen aan dat meer voortgang geboekt moet worden om de 2030 en 2050 doelstellingen te behalen. Het is tevens een grote uitdaging van de EU en lidstaten om op de juiste manier te anticiperen op en plannen voor klimaatverandering.”

Interne energie markt

Volgens de Rekenkamer is een interne markt, waarin gas en elektriciteit vrij en grenzeloos tussen lidstaten kan stromen, een essentieel onderdeel van Europese actie. De interne energiemarkt streeft naar het behalen van de EU doelen voor betaalbare, concurrerend geprijsde, duurzame en veilige energie. Ondanks de nodige inzet is deze interne Energie Unie nog niet bereikt.

Klimaatverandering

De EU wil de uitstoot van broeikasgassen verminderen met 20% in 2020 en 40% in 2030. In 2050 wil de EU de uitstoot met 80% tot 95% vermindert hebben ten opzichte van 1990. Het emissie handelssysteem (ETS) is één van de middelen die hiervoor wordt ingezet. Deze 2020 en 2030 doelen worden volgens de Rekenkamer niet behaald als er geen additionele acties worden ondernomen. Om het 2030 doel te behalen moeten de jaarlijkse emissie reductie inspanningen met 50% toenemen in het volgende decennium. De meest ingrijpende verandering moet na 2030 plaatsvinden, de snelheid waarmee emissies verminderen moet dan drie of vier keer zo hoog zijn als het huidige niveau.

Knelpunten

Het rapport geeft een overzicht van de EU maatregelen en identificeert de belangrijkste uitdagingen. Uit controles bleek voornamelijk dat er te weinig kosten-efficiëntie is en dat er obstakels zijn bij investeringen. Ook wijst het rapport op een onvoldoende verschuiving naar koolstofarm transport. Het rapport identificeert zeven hoofduitdagingen: governance op gebied van energie en klimaatverandering, empirisch onderbouwd beleid, energietransitie, doeltreffend gebruik van onderzoek en innovatie, plannen voor adaptatie, financiering en het betrekken van EU burgers.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

EU must cut emissions and also adapt to climate change, warn Auditors, nieuwsbericht Europese Rekenkamer
Rapport ‘Overzicht: EU-maatregelen op gebied van energie en klimaatverandering 2017’, Europese Rekenkamer