Europese Rekenkamer: “Lidstaten moeten cohesiegeld beter gebruiken”

17 september 2018

Op 13 september heeft de Europese Rekenkamer een rapport uitgebracht waarin EU-lidstaten worden opgeroepen om het geld voor het Europese cohesiebeleid beter te gebruiken. Daarnaast heeft de Rekenkamer verschillende suggesties gedaan over hoe dit kan worden verbeterd.

Late besteding cohesiegeld

In het algemeen is de Rekenkamer, na onderzoek naar de periodes 2007-2013 en 2014-2020, tot de conclusie gekomen dat het cohesiegeld in deze periodes pas laat besteed werd. Vaak werd het wettelijke kader voor het besteden van dit geld namelijk laat aangenomen, waardoor de subsidieprogramma’s ook pas later konden beginnen. Zo werden wettelijke kaders voor de periode 2007-2013 regelmatig niet goedgekeurd tot twaalf maanden na het nominale begin van het subsidieprogramma. Dit leidde ertoe dat lidstaten aan het einde van elke periode probeerden om overgebleven cohesiegeld zo snel mogelijk uit te geven, zonder te kijken naar efficiëntie of resultaten. In de periode 2014-2020 was deze vertraging volgens de Rekenkamer zelfs groter, omdat er toen nog geld moest worden besteed uit de vorige periode.

Evaluatie van bestrijding inefficiëntie

Desondanks is het rapport niet alleen kritisch. De Rekenkamer prijst namelijk ook de remedies die zijn toegepast om deze inefficiëntie te bestrijden. Zo stelt de Rekenkamer dat de taskforce die door de Commissie was opgericht om deze inefficiëntie tegen te gaan ervoor wist te zorgen dat het aantal uitgaven duidelijk steeg. Desondanks bekritiseert de Rekenkamer de Commissie voor haar trage reactie. De taskforce werd namelijk pas in 2014 opgericht, terwijl de genoemde problemen veel eerder speelden. De Rekenkamer prijst ook de rol van de lidstaten in de efficiëntievergroting. De lidstaten droegen hieraan bij door het tijdschema van subsidieprogramma’s op te splitsen in fases en de doelstellingen van subsidieprogramma’s te wijzigen. De Rekenkamer bekritiseert echter sommige maatregelen vanwege de focus op het uitgeven van geld in plaats van het boeken van resultaten. Daarnaast had de Commissie volgens de Rekenkamer een gebrek aan informatie van lidstaten over deze maatregelen en hun impact. Als laatste wijzen de constante wijzigingen van subsidieprogramma’s op een gebrek aan goede analyse over deze programma’s volgens de Rekenkamer.

Suggesties van de Rekenkamer

Om de efficiëntie van het cohesiebeleid te vergroten, deed de Rekenkamer de volgende vier suggesties aan de Europese Commissie:

  • Het opstellen van een tijdschema voor wetgevers, zodat wettelijke kaders niet meer zo laat worden aangenomen.
  • Een betere controle van wijzigingen van subsidieprogramma’s, zodat deze op basis van goede analyse worden vastgesteld.
  • Beter letten op de efficiëntie van subsidieprogramma’s en zowel efficiënte als inefficiënte subsidieprogramma’s te bestuderen.
  • Een grotere focus op het boeken van resultaten.

Bron:

Uitgeven cohesiefondsgeld geen doel op zich, Europese Rekenkamer

Door:

Maxim Vennegoor en Chris Koedooder, Europa decentraal

Meer informatie:

Cohesiebeleid, Europa decentraal
Speciaal Verslag, Europese Rekenkamer
Regionale ontwikkeling en cohesie na 2020, Europese Commissie