Europese Rekenkamer publiceert activiteitenverslag 2017

14 mei 2018

Onlangs publiceerde de Europese Rekenkamer haar activiteitenverslag van het jaar 2017. In het activiteitenverslag wordt informatie over de organisatie weergegeven met daarbij een overzicht van de activiteiten die de Europese Rekenkamer in het jaar 2017 heeft verricht.

Publicaties

In 2017 heeft de Europese Rekenkamer 93 publicaties uitgebracht, waarvan 28 speciale verslagen. In speciale verslagen onderzoekt de Europese Rekenkamer met name de doeltreffendheid en doelmatigheid van Europees beleid. De speciale verslagen die volgens de Europese Rekenkamer de meeste media-aandacht hebben genoten gingen over de financiële crisis in Griekenland, migratie hotspots, visserij controles, vergroening en het Natura2000-netwerk.

Daarnaast publiceerde de Europese Rekenkamer in 2017 onder meer een verslag over de aanpak van klimaatverandering door de Europese Unie. De Europese Rekenkamer waarschuwde in dit verslag dat de Europese Unie meer moet doen om uitstoot te beperken en zich aan te passen aan klimaatverandering. Daarnaast gaf de Europese Rekenkamer in 2017 aan dat het Europees breedbandbeleid aan een audit (onderzoek en controle) zal worden onderworpen.

Implementatie van aanbevelingen

De Europese Rekenkamer is in het activiteitenverslag ook nagegaan hoe veel procent van haar aanbevelingen daadwerkelijk is uitgevoerd. Uit de gegevens blijkt dat van de aanbevelingen die in 2014 door de Europese Rekenkamer zijn gedaan, 92% hiervan aan het eind van 2017 uitgevoerd zijn.

[visualizer id=”48720″]

Agentschappen en gemeenschappelijke ondernemingen  

Van alle 41 Europese agentschappen oordeelde de Europese Rekenkamer dat de rekeningen een betrouwbaar beeld gaven. De financiële handelingen van de agentschappen waren ‘wettig en regelmatig’, met uitzondering van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken. Voor dit bureau werd, vanwege het niet naleven van aanbestedingsprocedures, een oordeel met beperking gegeven. Dit houdt in dat er een foutenpercentage boven de 2% heeft plaatsgevonden, maar dat dit beperkt is tot bepaalde begrotingsterreinen. Ook decentrale overheden kunnen bij de opvang en integratie van migranten (waaronder asielzoekers en statushouders) geconfronteerd worden met aanbestedingskwesties. Zie hiervoor ook de pagina migratie en aanbesteden.

Ook de rekeningen van de Europese gemeenschappelijke ondernemingen werden betrouwbaar geacht door de Europese Rekenkamer. Europese gemeenschappelijke ondernemingen zijn ondernemingen die de EU krachtens artikel 187 VwEU in het leven kan roepen om programma’s voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie van de Unie uit te kunnen voeren. Voor één onderneming werd nog wel een oordeel met beperking afgegeven.

[visualizer id=”48717″] [visualizer id=”48719″]

 

Takenpakket Europese Rekenkamer

Naast het adviseren van Europese beleidsmakers heeft de Europese Rekenkamer ook als taken de inkomsten en uitgaven van de Europese Unie en personen en organisaties die de Europese gelden beheren te controleren, audit- en jaarverslagen uit te brengen en gevallen van fraude en corruptie te melden aan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

Door:

Matthijs Binnema, Europa decentraal

Bron:

2017 Activiteitenverslag, Europese Rekenkamer

Meer informatie:

Europese Rekenkamer publiceert briefing over breedband-audit, Europa decentraal

Europese Rekenkamer kritisch over behalen klimaatdoelstellingen, Europa decentraal