Europese Rekenkamer publiceert briefing over breedband-audit

Het Europees breedbandbeleid wordt aan een audit onderworpen. Dit stelde de Europese Rekenkamer op 14 september in een brief. In de breedband-audit zullen de Europese plannen voor de ontwikkeling van breedbandverbinding tot 2020 onderzocht worden. De brief geeft achtergrondinformatie over het doel en de vorm van de audit. De resultaten van de breedband-audit worden in het voorjaar van 2018 verwacht.

Doel Breedband-audit

In de audit gaat de Europese Rekenkamer kijken of de lidstaten geschikte strategieën hebben ontwikkeld en geïmplementeerd om de breedbanddoelstellingen van de Europese Commissie te bereiken. Het gaat hierbij om de doelstellingen voor de periode 2014-2020. In 2020 moet elke Europeaan een snelle verbinding hebben (>30 Mbs) en minstens de helft van alle Europeanen toegang tot ultra snel internet (>100 Mbs). Ook moet tegen die tijd minstens één grote stad in elke lidstaat toegang hebben tot het 5G-netwerk.

In de komende audit zal ook gekeken worden naar wat de Commissie precies heeft gedaan qua ondersteuning en monitoring van de lidstaten, De hoeveelheid  nationaal en Europees geld er in de ontwikkeling wordt geïnvesteerd wordt ook bekeken. In de audit-brief wordt als voorbeeld een korte analyse gemaakt van de voortgang van vijf Europese landen.

Risico’s voor goed financieel management

De Europese Rekenkamer heeft ook een risicoanalyse van het breedband beleidsgebied uitgevoerd. Hierbij zijn vier risicopunten gesignaleerd, waar de Europese Rekenkamer in de audit op in zal gaan. Twee van deze punten kwamen naar voren bij de korte voortgangsanalyse in de brief. Ten eerste kan het lastig zijn voor de lidstaten om de technische en regelgevende veranderingen door te voeren, die nodig zijn om een competitieve omgeving te creëren die private investeerders voor breedband aantrekt. Ten tweede noemt de Europese Rekenkamer dat de publieke financiering die beschikbaar is voor de implementatie van het breedband beleid van de lidstaten, wellicht niet voldoende is om de niet-commercieel aantrekkelijke gebieden toch te verbinden.

Breedband in Nederland

Nederland is een van de voorlopers op het gebied van breedbandontwikkeling. In 2015 had reeds 98% van de Nederlanders toegang tot snel internet. De problematiek met het verbinden van de buitengebieden leeft echter ook bij Nederlandse decentrale overheden . Een voorbeeldcasus hiervan is behandeld in het rapport Bridge! van Europa decentraal. De casus Acces2Fibre gaat over de Europese staatssteun- en aanbestedingsregels waar een provincie tegen aanloopt bij het subsidiëren van glasvezel in het buitengebied.

Deze casus diende ook als voorbeeld voor een advies van het REFIT-platform aan de Commissie. Het platform heeft op basis van een submissie van het Huis van de Nederlandse Provincies twee adviezen gegeven om het proces voor goedkeuring van overheidssubsidies te versimpelen.

(Decentrale) Relevantie Breedband-audit

De Commissie en de Europese Investeringsbank hebben eerder een schatting gemaakt van de benodigde financiering voor de 2020 breedband-doelen. Dit komt neer op € 270 miljard. De EU heeft hier € 14 miljard voor ter beschikking gesteld. Bij het aankondigen van de breedband-audit, in juli 2017, gaf de Europese Rekenkamer aan dat er op dat moment vanuit Europese fondsen € 11 miljard in breedbandontwikkeling is gestoken. Met het oog op de grote verschillen die er nog bestaan tussen de lidstaten onderling, en tussen stedelijke en landelijke gebieden beoogt de Europese Rekenkamer met de audit te onderzoeken of de financiering volstaat om de 2020-doelen te bereiken.

Door:

Juliëtte Fredriksz en David Schutrups, Europa decentraal

Bron:

Audit brief: Broadband in the EU, European Court of Auditors

Meer informatie:

Auditors publish briefing on EU plans for broadband, European Court of Auditors
Breedbandprojecten, Europa decentraal
Breedband en staatssteun, Europa decentraal
Breedband en aanbesteden, Europa decentraal
Digital Single Market: Broadband Europe, Europese Commissie