Europese Rekenkamer: te vroeg voor uitbreiding Junckerplan

21 november 2016Regionaal beleid en fondsen

Op 14 september diende de Europese Commissie een voorstel in om het Europees Fonds voor Strategische Investeringen, ook wel het Junckerplan genoemd, te verlengen en het EU budget hiervoor te vergroten. Voor nu loopt het plan tot 2020. Als reactie hierop heeft de Europese Rekenkamer een aanbeveling gedaan betreffende dit voorstel.

Voorstel van de Commissie

EFSI is een initiatief van de Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB). De fondsen vormen de basis voor investeringen in projecten die de doelstellingen van de Commissie behartigd. EFSI staat ook wel bekend als het ‘Junckerplan’. In september stelde de Commissie voor om het budget voor de EFSI-fondsen te verhogen van € 16 miljard naar € 26 miljard. De EIB draagt in deze periode  € 5 miljard bij en zal bij het voorstel stijgen tot € 7,5 miljard.  Ook stelde de Commissie voor om de periode van de fondsen te verlengen.

Evaluatie Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer is een orgaan dat bijdraagt aan de verbetering van het financieel bestuur van de Europese Unie. Dit doet zij door adviezen en voorstellen te publiceren over wetgeving met financiële impact.

Uit de evaluatie van de Europese Rekenkamer blijkt dat het nog te vroeg is om het de EFSI-fondsen te verhogen of verlengen. Omdat het plan pas officieel een jaar in werking is getreden, is het nog te vroeg om de daadwerkelijke impact van de investeringen te meten. Daarom stelt de Europese Rekenkamer dat de EFSI-fondsen in huidige vorm doorgezet kunnen worden, maar niet verhoogd moeten worden. De Europese Rekenkamer stelt dat een jaar niet genoeg is om de economische, sociale en milieugevolgen te meten.

Junckerplan

Het investeringsfonds van de Commissie-Juncker (Junckerplan) is opgezet om particuliere investeerders aan te moedigen om geld in Europese infrastructuur- en innovatieprojecten te steken. Door de EIB als groot financieel orgaan in te zetten, worden de risico’s minder. Het EFSI-fonds zal naar verwachting in 2018 € 315 miljard aan extra investeringen aantrekken. Het Junckerplan moet door middel van gerichte investeringen, economische groei bevorderen.

Door:

Pierre Kas en Femke Salverda, Europa decentraal

Bronnen:

Persbericht, Europese Rekenkamer

Meer informatie:

EFSI 2.0, Europa decentraal
Structuur- en investeringsfondsen, Europa decentraal