De Europese Ster

Europese Commissie wil dat alle plastic verpakkingen in 2030 recyclebaar zijn

Op 16 januari heeft de Europese Commissie haar strategie om plasticvervuiling tegen te gaan gepresenteerd.  Met de Strategie voor Plastic in een Circulaire Economie wil de Europese Commissie het wegwerpgebruik…

Lees meer

Totaalverbod op de Nederlandse pulsvisserij

Het Europees Parlement heeft op 16 januari ingestemd met een totaalverbod op de pulsvisserij. Ongeveer 28% van de Nederlandse vissersvloot bestaat uit pulsvissers. Zij hebben de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd…

Lees meer

Nijmegen is duurzame hoofdstad van Europa

In 2018 is Nijmegen de Green Capital van Europa. Deze award wordt jaarlijks door de Europese Commissie uitgereikt aan een Europese stad die vooruitstreeft in onderwerpen als milieuvriendelijkheid, circulaire economie…

Lees meer

Bulgarije voor het eerst voorzitter van de Raad van de Europese Unie

Op 1 januari 2018 heeft Bulgarije het voorzitterschap van de Raad van de EU overgenomen van Estland. Dit is voor Bulgarije voor het eerst sinds zijn toetreding tot de Europese…

Lees meer

Europese Commissie neemt voorschot op plannen voor het meerjarig financieel kader (MFK)

De Europese Commissie heeft op 8 en 9 januari ideeën gepresenteerd voor het  nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) dat na 2020 in werking moet treden. Tijdens de conferentie ‘Shaping our…

Lees meer

Brexit-onderhandelingen: wat is de huidige stand van zaken?

Eind 2017 is op de valreep ‘voldoende vooruitgang’ geboekt in de Brexit-onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK). Dit houdt in dat de onderhandelingen naar de tweede…

Lees meer

Brexit-onderhandelingen: een vooruitblik

De Europese Raad heeft op 15 december vastgesteld dat er naar de tweede fase van de onderhandelingen kan worden overgegaan. Tijdens de Europese top van 15 december 2017 zijn de…

Lees meer

Europese Commissie opent consultatie cohesiebeleid post 2020

Op 10 januari 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging geopend voor de evaluatie van het EU-cohesiebeleid. De Commissie ontwikkelt op dit moment voorstellen voor de financiering van EU-programma’s…

Lees meer

Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen 2018-2019

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 19 december 2017 (Pb EU L 337). De belangrijkste wijzigingen zijn de verhoging van…

Lees meer

Geef uw feedback over de Gids Sociaal kopen

De Europese Commissie vraagt belanghebbenden om feedback te geven op de Gids Sociaal kopen. Organisaties die zich bezighouden met het beleid en de praktijk van maatschappelijk verantwoorde aanbestedingen kunnen hun…

Lees meer
X