De Europese Ster nr. 776

Commissie komt met kennisplatform voor regio’s

Tijdens een bijeenkomst met de vertegenwoordigers van regio’s in Brussel op 13 februari benadrukte Eurocommissaris Crețu het belang van kennisuitwisseling. Om deze uitwisselingen te bevorderen, lanceert de Commissie op 24…

Lees meer

Lamers nieuwe voorzitter Nederlandse delegatie Comité van de Regio’s

Cor Lamers is sinds 11 februari 2015 de nieuwe voorzitter van de Nederlandse delegatie van het Comité van de Regio’s (CvdR). Tijdens zijn voorzitterschap bij de spreekbuis van lokale en…

Lees meer

Nieuw EU programma voor regionaal onderzoek van start

“Ons beleid moet een reactie op de realiteit in de regio’s en de steden zijn.” Met deze woorden tekende Eurocommissaris Crețu op 13 februari het ESPON programma 2014-2020. ESPON, het…

Lees meer

Expertmeetings Europese subsidies Europaproof: voorkomen beter dan genezen

Beter om bij Europese subsidies problemen met de staatssteunregels te voorkomen, dan ze achteraf te moeten herstellen. Dit was het motto bij twee expertmeetings ‘Europese subsidies Europaproof’ van Europa decentraal…

Lees meer

Deelnemen aan de European Public Sector Awards?

De European Public Sector Awards (EPSA) voor de meest innovatieve, efficiënte en best presterende projecten binnen de Europese publieke sector worden in 2015 opnieuw uitgereikt. U kunt uw projecten indienen…

Lees meer

Nieuwe Kaderrichtlijn afvalstoffen van de baan

Er komt voorlopig geen nieuwe Kaderrichtlijn afvalstoffen. Dit komt doordat de Raad op 11 februari het nieuwe werkprogramma van de Europese Commissie heeft goedgekeurd dat een eerder voorstel van de…

Lees meer

Concept Europees werkprogramma Eerste Kamer vastgesteld

​De commissie voor Europese Zaken heeft de Europese prioriteiten van de Eerste Kamer uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie besproken. Het concept zal naar verwachting op 24 februari…

Lees meer

Hoe werkt het instrument aankoopcentrale voor gezamenlijk inkopen?

februari 2015

Lees meer