De Europese Ster nr. 778

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Provincies willen bijdragen aan succesvol Nederlands EU-voorzitterschap

De Nederlandse provincies hebben in een brief aan minister Koenders laten weten graag te willen bijdragen aan een succesvol Nederlands EU-voorzitterschap in 2016. Het aanbod van de provincies focust op…

Lees meer

Economische rapportage positief, maar particuliere schulden blijven risicofactor

De Nederlandse economie vertoont een geleidelijk herstel. De hoge particuliere schuldenlast blijft echter een risicofactor voor economisch herstel en zal daarom in de gaten worden gehouden. Dit staat in de…

Lees meer

Asscher wil detacheringsrichtlijn wijzigen tijdens voorzitterschap

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil tijdens het Nederlands EU voorzitterschap in 2016 de Europese detacheringsrichtlijn aanpassen, zo gaf hij deze week te kennen bij BNR. Asscher wil…

Lees meer

Europa komt met kennisplatform voor onderzoek en innovatie

Er komt een Europees platform om onderzoek en innovatie te stimuleren en daarmee werkgelegenheid te creëren. Dit maakten de Europese Commissie en het Comité van de Regio’s (CvdR) 26 februari…

Lees meer

Europese Ombudsman dringt aan op betere bescherming klokkenluiders

De Europese Ombudsman O’Reilly roept de Europese instellingen op om dringend werk te maken van de bescherming van klokkenluiders. Uit onderzoek van de Ombudsman blijkt dat slechts twee van de…

Lees meer

Regionale VNG-bijeenkomsten publiek-publieke samenwerking

Gemeenten zijn de afgelopen jaren steeds meer met elkaar en met andere overheden gaan samenwerken. Daarbij krijgen zij te maken met het (Europees) aanbestedingsrecht dat door veel gemeenten als ingewikkeld…

Lees meer

Terugvordering EU-subsidies mogelijk op Europese rechtsgrondslag

1. Introductie Hebt u als overheid een Europese subsidie toegekend die achteraf onterecht blijkt? Vaak is het dan op basis van nationaal recht niet mogelijk deze terug te vorderen. Het…

Lees meer

Is een woonplaatsvereiste bij muzieklessubsidie mogelijk?

Antwoord in het kort Nee, in beginsel mag de gemeente in een dergelijke subsidieregeling geen vestigingsvereiste stellen. Uit rechtspraak blijkt namelijk dat nationale maatregelen die dergelijke woonplaatsvereisten opleggen als indirect…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]