De Europese Ster nr. 781

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Nieuw EU kennisplatform voor cohesiebeleid gelanceerd

Eurocommissaris Crețu heeft op 24 maart de pilot REGIO PEER2PEER gelanceerd. Met deze pilot wil de Europese Commissie een platform bieden waar ambtenaren die zich bezighouden met implementatie van EFRO…

Lees meer

Internationaal kader voor het verminderen van rampenrisico’s aangenomen

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft bijgedragen aan de 3e Wereld Conferentie van de VN over Disaster Risk Reduction die plaatsvond van 14-18 maart in Sendai, Japan. Tijdens…

Lees meer

Nog steeds verbeterpunten in de aanpak van EU-milieuwetgeving

Impel, het Europese netwerk voor de implementatie en handhaving van de milieuwetgeving, heeft een rapport gepubliceerd waarin duidelijk wordt dat de implementatie van de Europese milieuwetgeving nog altijd niet optimaal…

Lees meer

Industriecommissie stemt in met emissieplafonds

De Industriecommissie van het Europees Parlement steunt een herziening van de Nationale Emissie Plafonds (NEC Richtlijn). De Industriecommissie heeft in lijn met het IPO/VNG standpunt gepleit voor een bindende interim…

Lees meer

Hoe maakt u de huishoudelijke hulp toelage staatssteunproof?

Hoe kun je er als gemeente voor zorgen dat een steunmaatregel binnen de huishoudelijke hulp toelage geen (verboden) staatssteun oplevert? Europa decentraal krijgt regelmatig vragen over deze nieuwe tijdelijke maatregel…

Lees meer

Waterworkshop focust op smart specialisation

Meer dan 60 participanten vanuit diverse Europese regio’s, onderzoeksinstituten, universiteiten en bedrijven namen woensdag 25 maart deel aan de eerste editie van de RIS3 Water Workshop bij het Huis van…

Lees meer

EU zoekt startende beleidsmedewerkers en auditors

De jaarlijkse selectieprocedure, het zogenoemde concours, is 19 maart van start gegaan. Interesse in een baan als startende beleidsmedewerker bij de EU of als auditor bij de Europese Rekenkamer in…

Lees meer

Welke kansen zijn er voor grensregio’s om bevolkingsdaling tegen te gaan?

Antwoord in het kort Ja. Met het oog op de gesignaleerde trend van bevolkingsdaling en de geringe aantrekkingskracht van diverse (grens)regio’s zijn er door de Minister voor Wonen en Rijksdienst…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]