De Europese Ster nr. 783

Wat houdt e-aanbesteden in?

Antwoord in het kort: Ja, e-aanbesteden is in beginsel verplicht voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden. Elektronisch aanbesteden (e-aanbesteden) betreft kort gezegd het via elektronische weg (internet) uitvoeren van aanbestedingen….

Lees meer