De Europese Ster nr. 785

Rijk en provincies eens over Programmatische Aanpak Stikstof

Provincies kunnen vanaf 1 juli 2015 vergunningen verlenen voor stikstofgevoelige activiteiten. Dit komt omdat Rijk en provincies het eens zijn geworden over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het doel van…

Lees meer

Eerste EFSI projecten zijn goedgekeurd

De eerste vier EFSI projecten zijn goedgekeurd door de Europese Investeringsbank (EIB)  en het Europese Investeringsfonds. Met het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) wil de EIB risicovollere investeringen in…

Lees meer

Gemeenten hebben moeite met ondersteunen EU-migranten

Gemeenten hebben meer behoefte aan kennis over migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa. Dit blijkt uit een enquête over EU-migranten die door het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) is gehouden…

Lees meer

Veel veranderingen door herziene woningwet

De Eerste Kamer heeft onlangs groen licht gegeven voor de herziening van de Woningwet, waardoor deze per 1 juli 2015 van kracht wordt. Om meer duidelijkheid te verschaffen verschijnt er…

Lees meer

Voorlichtingsbijeenkomst implementatie Richtlijn hergebruik overheidsinformatie verplaatst van 26 mei naar 22 juni

In samenwerking met Europa decentraal organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe Europese richtlijn hergebruik van overheidsinformatie. In juli 2015 moet de richtlijn in…

Lees meer

Verzending van de Europese Ster in mei

Vanwege Bevrijdingsdag, Hemelvaart en Pinksteren zal de Europese Ster in mei onregelmatiger verschijnen dan u gewend bent. Onderstaand een overzicht van de publicatiedata van komende maand:

Lees meer