De Europese Ster nr. 786

Wanneer is er sprake van een zuiver lokaal effect? Commissie licht toe

De Europese Commissie heeft vorige week in een zevental besluiten geoordeeld dat er geen sprake is van staatssteun omdat de onderzochte steun slechts een zuiver lokaal karakter heeft. De maatregelen…

Lees meer

Benelux komt met actieplan voor banen en groei

De regeringsleiders van België, Nederland en Luxemburg hebben tijdens de Benelux-top op 29 april 2015 een actieplan gepresenteerd voor banen en groei. Het bevat een lijst met concrete projecten voor…

Lees meer

Gemeenten niet verplicht om vingerafdrukken af te nemen voor identiteitskaarten

Europa verplicht gemeenten niet om voor identiteitskaarten vingerafdrukken af te nemen. Dit is een uitspraak van het Hof van Justitie naar aanleiding van vragen van de Raad van State over…

Lees meer

Commissie publiceert consultaties rechtsbeschermingsrichtlijn en intellectueel eigendom bij aanbestedingsprocedures

De Commissie heeft twee consultaties gepubliceerd: één over Rechtsbeschermingsrichtlijn 2007/66/EC en één over de eerbiediging van intellectuele eigendommen in procedures voor aanbestedende diensten. Hieronder vindt u een nadere toelichting over…

Lees meer

Compensatie voor door muizenplaag getroffen Friese boeren

Boeren in de provincie Friesland en in delen van Groningen en Drenthe hebben veel last ondervonden van een grootschalige muizenplaag. De provincie Friesland wil de getroffen agrariërs nu financieel tegemoet…

Lees meer

Wie verdient volgens u de Natura 2000 publieksprijs?

De Natura 2000 awards hebben dit jaar een publieksprijs categorie erbij gekregen. U kan stemmen tot 6 mei 2015. De Europese Commissie heeft de Natura 2000 award in het leven…

Lees meer

GROW your REGIOn: Clusters als DNA van slimme specialisatie

Regionale beleidsmakers en vertegenwoordigers van de Europese instellingen, bedrijven en clusters hebben op 27 en 28 april tijdens de GROW your REGIOn conferentie in Brussel gebrainstormd over oplossingen die moeten…

Lees meer

Europa om de hoek: zien hoe Europese subsidies zijn besteed in uw regio

De Europese Commissie organiseert op 8, 9 en 10 mei voor de vijfde keer de ‘Europa om de hoek kijkdagen’. U kunt op deze dagen diverse projecten bezoeken die financieel…

Lees meer

Kan de provincie steun voor natuurbeheer inrichten als compensatie voor de uitvoering van een DAEB?

Antwoord in het kort Ja, de provincie kan de voorgenomen subsidie waarschijnlijk inrichten als compensatie voor de uitvoering van een DAEB. Dergelijke steun kan verenigbaar zijn met de interne markt…

Lees meer