De Europese Ster nr. 787

Timmermans: werkbaarheid EU-regelgeving moet beter gecontroleerd worden

Op 19 mei heeft de Commissie, onder leiding van Eurocommissaris Frans Timmermans, een strategie gepresenteerd om EU-regelgeving effectiever en efficiënter te maken. Het belang van werkzame, begrijpelijke en uitvoerbare Europese…

Lees meer

Consultatie EU natuurrichtlijnen gelanceerd

De Europese Commissie vraagt zich af of de kosten van de vogel- en habitatrichtlijnen in verhouding staan met de resultaten die het oplevert. Daarom lanceert de Commissie een consultatie over…

Lees meer

Nieuwe staatssteunmogelijkheden bestrijding jeugdwerkloosheid

Onlangs was in het nieuws dat de Europese Commissie 1 miljard euro heeft vrijgemaakt om jeugdwerkloosheid te bestrijden. De lidstaten van de EU zijn dinsdag 19 mei akkoord gegaan met…

Lees meer

Europese ombudsman zet burgerrechten op agenda cohesiefondsen

De Europese Ombudsman Emily O’Reilly wil dat de Europese Commissie ervoor zorgt dat bij de besteding van cohesiefondsen, geen cohesieprogramma’s worden gesteund die de grondrechten van EU-burgers schenden. De Ombudsman…

Lees meer

Tweeluik: de herziene woningwet, staatssteun en DAEB

De Eerste Kamer heeft onlangs de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting aangenomen. Met deze wet beoogt de regering de dienstbaarheid van woningcorporaties aan het publiek belang te herstellen. Woningcorporaties hebben te…

Lees meer

Voorlichtingsbijeenkomsten implementatie Richtlijn hergebruik overheidsinformatie zomer 2015

Let op: de voorlichtingsbijeenkomst van 26 mei te Utrecht is verplaatst naar maandag 22 juni

Lees meer

Belangenconflict tussen de gekozen inschrijver en de deskundigen van de aanbestedende dienst

1. Introductie Aanbestedende diensten zijn verplicht opdrachten te gunnen op basis van objectieve criteria waarbij het discriminatieverbod en de beginselen van transparantie en gelijke behandeling in acht moeten worden genomen….

Lees meer

Wat is er veranderd voor opdrachten voor de inhuur van personeel onder de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen?

Antwoord in het kort Nee, naar aanleiding van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen is het onderscheid tussen IIA en IIB diensten komen te vervallen. Voor veel gevallen van opdrachten voor de inhuur…

Lees meer