De Europese Ster nr. 790

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Akkoord leidt tot impuls voor de Europese energie-unie

Nederland heeft samen met andere Europese landen een tweetal verklaringen ondertekend over regionale samenwerking op het gebied van energie in de Europese interne markt. Indirect zullen decentrale overheden kunnen profiteren…

Lees meer

Meer transparantie bij expertgroepen Europese Commissie

De Europese Commissie heeft toegezegd aan de Europese Ombudsman dat zij de transparantie gaat verbeteren rondom de werving van expertgroepen. Deze experts adviseren de Europese Commissie. Decentrale overheden leveren regelmatig…

Lees meer

Provincies enthousiast over Nederlands investeringsplatform

IPO en HNP zijn zeer tevreden met het nieuwe investeringsplatform dat het kabinet op 9 juni heeft gelanceerd. Het Netherlands EFSI Investment Agency (NEIA) biedt Nederlandse investeerders en financiële instellingen…

Lees meer

Nieuwe High Level Group voor simplificatie structuurfondsen

Eurocommissaris Crețu heeft een nieuwe High Level Group opgericht die zich gaat richten op de simplificatie van de structuurfondsen. Ontvangers van structuurfondsen worstelen vaak met de bureaucratie die gepaard gaat met…

Lees meer

Hebben (decentrale) overheden uiteindelijk instemmingsrecht bij TTIP?

Woensdag 10 juni zou het Europees Parlement stemmen over het geplande Vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS (TTIP).De afgevaardigden van het Europees Parlement hebben de dag daarvoor echter besloten…

Lees meer

eHerkenning wordt verplicht, wat betekent dat voor aanbestedende diensten?

Vanaf 27 juni 2015 wordt eHerkenning verplicht voor alle gebruikers van Nederlandse ondernemingen op TenderNed. Dit betekent dat ondernemingen alleen nog kunnen inloggen met eHerkenning, de digitale standaard voor zakendoen…

Lees meer

Uitnodiging VNG Europa-ambtenarennetwerk 17 september

Op 17 september 2015 zal de jaarlijkse bijeenkomst van het VNG Europa-ambtenarennetwerk plaatsvinden in Amersfoort. Thema’s dit jaar: de toekomst van het Cohesiebeleid, het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 en de…

Lees meer

Verplichting behalen inburgeringsexamen voor derdelanders

1. Inleiding In deze zaak gaat het Hof in op de verplichting voor in Nederland langdurige ingezeten derdelanders om een inburgeringsexamen te behalen. Het Hof oordeelt dat de wijze waarop…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]