De Europese Ster nr. 791

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Europese privacy-Verordening komt een stap dichterbij

De ministers van Justitie van de Europese lidstaten zijn het eens geworden over het voorstel van de Commissie voor de aanpak van de Verordening gegevensbescherming. Volgens de ministers kunnen moderne,…

Lees meer

Europarlementariërs komen met ambitieus voorstel circulaire economie

Europarlementariërs van de milieucommissie hebben op 16 juni een resolutie over hulpbronefficiëntie en de circulaire economie aangenomen. Het ambitieuze voorstel vraagt onder meer om afvalpreventiemaatregelen en bindende doelstellingen voor afvalreductie.

Lees meer

De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over de dienstenrichtlijn

De Hoge Raad heeft het Europees Hof van Justitie in een zaak van de gemeente Amersfoort tegen een onderneming gevraagd om verduidelijking van de Europese Dienstenrichtlijn. De Hoge Raad vraagt…

Lees meer

Summer package: eerste stap naar een energie-unie

Op 15 juli publiceert de Europese Commissie een ‘summer package’ dat bestaat uit een publieke consultatie over een ontwerp van de nieuwe  elektriciteitsmarkt en een beleidsvoorstel over de consumentenmarkt en…

Lees meer

Alleen nog maar elektrische auto’s in 2050. Hoe kunnen decentrale overheden bijdragen?

Alle personenauto’s in Europa moeten in 2050 worden aangedreven door een elektromotor met elektriciteit uit batterijen of waterstof-brandstofcellen, als het aan de Europese Commissie ligt. Om dit mogelijk te maken,…

Lees meer

Lidstaten willen voorstel NEC-richtlijn afzwakken

Een groot aantal lidstaten vindt het huidige voorstel over de NEC-richtlijn niet realistisch. Ze pleiten voor aanpassingen in het voorstel dat grensoverschrijdende luchtverontreiniging wil beperken. De ministers van milieu hebben…

Lees meer

Handreiking publiek-publieke samenwerking in het aanbestedingsrecht

Gemeenten werken steeds meer samen. Het aantal samenwerkingsverbanden neemt toe door de decentralisaties in het sociale domein. Een lastig punt is het aanbestedingsrecht. Daarvoor is nu door de VNG een…

Lees meer

1 oktober 2015: voorlichtingsbijeenkomst decentralisaties in de zorg

Gemeenten zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Het goed organiseren van deze nieuwe verantwoordelijkheden vergt veel en daarnaast lopen…

Lees meer

Kan de gemeente staatssteunproof steun verlenen aan een orkest?

Antwoord in het kort De beantwoording van deze vraag is zeer afhankelijk van het soort orkest dat gesteund wordt. In deze casus speelt namelijk met name de vraag of de…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]