De Europese Ster nr. 794

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Uitkomsten evaluatie Aanbestedingswet 2012

In de Aanbestedingswet 2012 – de wet die onder meer de huidige Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17 en 2004/18 implementeert- is bepaald dat binnen twee jaar na inwerkingtreding de effecten van de…

Lees meer

Europees Parlement toont ambitie met circulaire economie

Het Europees Parlement heeft op 8 juli ingestemd met het ambitieuze voorstel van de Finse Europarlementariër Sirpa Pietikäinen. In het voorstel staat nieuwe wetgeving met bindende afvaldoelstellingen, vernieuwde eco-designregels en…

Lees meer

ACM stuurt brief aan VNG over aanbieden van camperplaatsen en de Wet Markt en Overheid

De brief van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan de VNG is het resultaat van een onderzoek dat de ACM heeft gedaan naar het aanbieden van camperplaatsen door gemeenten,…

Lees meer

Europese regio’s pleiten voor klimaatacties

Regionale bestuurders hebben tijdens de Climate and Territories Summit in Lyon op 1 & 2 juli ambitieuze plannen gepresenteerd tegen klimaatverandering. Secretaris-generaal Frédéric Vallier van de Council of European Municipalities…

Lees meer

Provincies en gemeenten krijgen sterkere rol in nieuwe Wet natuurbescherming

De nieuwe Wet natuurbescherming is op 1 juli door de Tweede Kamer aangenomen. De nieuwe wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet, waarin Europese regelgeving…

Lees meer

Einde van 2015: wijzigingsvoorstellen Europese auteursrechtrichtlijn

Op 6 mei jl. heeft de Europese Commissie haar plannen gepresenteerd om te komen tot één digitale Europese markt; de Digital Single Market. De Commissie heeft in de plannen onder…

Lees meer

100ste kennisgeving decentrale overheid afgerond!

We zijn er! De honderdste kennisgeving is gedaan door de provincie Limburg onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Wilt u meer weten over staatssteun en de kennisgevingsprocedure? Kom dan naar de bijeenkomst …

Lees meer

Update van de Milieuverkenner afgerond

Snel actuele, overzichtelijke en gedetailleerde informatie vinden over Nederlandse en Europese milieuregelgeving? Dat kan met de MiliEUverkenner van het IPO en Europa decentraal. U heeft hiermee direct toegang tot de…

Lees meer

Zomerreces Europese Ster en helpdesk Europa decentraal

Op 13 juli zal de laatste Europese Ster verschijnen voor het zomerreces. De eerstvolgende nieuwsbrief van Europa decentraal en het HNP verschijnt weer op maandag 7 september. De telefonische helpdesk…

Lees meer

Is de uitzondering op de verplichting van het installeren van een tachograaf in overheidsvoertuigen nog van toepassing?

Antwoord in het kort Ja, deze uitzondering geldt voor voertuigen van de overheid, of zonder bestuurder gehuurd door de overheid, voor gebruik in Nederland. Met het in werking treden van…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]