De Europese Ster nr. 795

Wet hergebruik overheidsinformatie in werking getreden

Op 18 juli jl. is de Europese richtlijn hergebruik overheidsinformatie op nationaal niveau via de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) in werking getreden. Dit is een nieuwe wet naast de Wet…

Lees meer

Enquête Burgemeestersconvenant over terugdringing emissies

De organisatie achter het convenant wil graag horen van lokale en regionale overheden, hun netwerken en andere stakeholders hoe het convenant het best kan bijdragen aan terugdringing van broeikasgasemissies. Het…

Lees meer

Nieuwe online cursus over regionaal beleid en de EU

Het Comité van de Regio’s lanceert een online cursus over “Regions, EU institutions and policy-making”. De cursus is gratis toegankelijk voor iedereen met interesse in het regionale beleid van de…

Lees meer

Het nieuws van Europa decentraal in de zomer

Heeft u de afgelopen weken genoten van de zon in het binnen- en/of buitenland en weinig aandacht besteed aan interessant nieuwsfeiten voor uw werkveld? Geen paniek, Europa decentraal heeft het…

Lees meer

26 november: bijeenkomst Landelijk Staatssteunnetwerk

Op donderdag 26 november 2015 zal de jaarlijkse bijeenkomst van het Landelijke Staatssteunnetwerk plaatsvinden. Tijdens de bijeenkomst zal op een informele manier worden ingegaan op diverse actuele ontwikkelingen. Heeft u…

Lees meer

Vingerafdruk ID-kaart niet verplicht

1. Introductie: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van paspoorten en identiteitskaarten aan burgers op grond van de Europese Paspoortverordening. In de zaak Willems e.a. weigerde een aantal burgers biometrische…

Lees meer

Voor welke periode kan een DAEB worden toegewezen?

Antwoord in het kort Ja, indien de gemeente een onderneming met het beheer van een DAEB belast, zal zij rekening moeten houden met de bepalingen omtrent de duur van deze…

Lees meer