De Europese Ster nr. 797

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Wat de Troonrede over Europa heeft te melden

Op de derde dinsdag van september sprak koning Willem-Alexander zich traditiegetrouw uit over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Milieu, werkgelegenheid, migratie, innovatie en het EU-voorzitterschap kwamen onder andere ter…

Lees meer

Parlement houdt vast aan ambitieuze transportdoelen

Het Europees Parlement heeft woensdag 9 september ingestemd met het witboekvoorstel over transport. In een openbare tussentijdse evaluatie in augustus 2015 werd dit voorstel nog onrealistisch genoemd. De Europarlementariërs houden…

Lees meer

Een openbaar investeringshof voor TTIP?

De Europese Commissie heeft tekstvoorstellen openbaar gemaakt om investeringsbescherming in TTIP te verbeteren. Uit deze tekstvoorstellen blijkt dat de EU openstaat voor een openbaar hof en beroepsmechanisme. Daarnaast wordt het…

Lees meer

Uitkeringstoerisme door EU burgers aldus het Hof aan strikte voorwaarden verbonden

Om meer duidelijkheid te scheppen omtrent de rechten en plichten van Unieburgers ten aanzien van uitkeringen, heeft het Europese Hof van Justitie een communiqué uitgebracht waarin zij onder andere de zaak…

Lees meer

Provincies zetten zich in voor behoud zonnepanelen

In reactie op de publieke consultatie van de Europese Commissie over een nieuw ontwerp voor de elektriciteitsmarkt, spreken de provincies zich uit voor behoud van de salderingsregel. De Commissie pleit…

Lees meer

Overheden maken te weinig gebruik van duurzaam hout

Sinds 2010 mogen gemeenten, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat alleen nog maar duurzaam hout inkopen voor overheidsopdrachten. De Nederlandse overheid had als ambitie om per 1 januari 2015 voor 100 %…

Lees meer

Uw mening over onze internetsnelheid van de toekomst

Wat voor internetverbindingen hebben wij nodig in de toekomst? Dit is een van de vragen die de Europese Commissie stelt in de consultaties over breedbandbehoeften en het telecomnetwerk. Geïnteresseerden kunnen…

Lees meer

Is de nieuwe EU Richtlijn gegevensbescherming politionele en justitiële samenwerking al in werking getreden?

Antwoord in het kort Nee, deze Richtlijn is nog niet in werking getreden. Parallel aan de concept Verordening gegevensbescherming werkt de Europese Unie inderdaad aan een nieuwe richtlijn over bescherming…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]