De Europese Ster nr. 798

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Moet onze gemeente diensten rondom de opvang van vluchtelingen aanbesteden?

Antwoord in het kort: Ja, in beginsel zijn overheidsopdrachten voor diensten gerelateerd aan de opvang van vluchtelingen aanbestedingsplichtig. Wanneer de geraamde waarde van de opdracht evenveel bedraagt als of boven…

Lees meer

Advies Rli: Betere samenwerking Rijk en regio nodig in Europees speelveld

Om het Europese beleid voor fysieke leefomgeving sterker te beïnvloeden is een betere samenwerking tussen de Rijksoverheid en de regio’s nodig. Dat staat in het advies ‘Ruimte voor de regio…

Lees meer

ACM: gemeente De Marne overtreedt Wet M&O bij exploitatie ligplaatsen haven

In augustus 2015 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geoordeeld dat de gemeente De Marne de Wet Markt en Overheid (Wet M&O) niet in acht heeft genomen bij de…

Lees meer

Eerste Nederlandse projecten klaar voor indiening bij EFSI

De Nederlandse provincies hebben vier projecten voorbereid die klaar zijn voor indiening bij het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Dit heeft de bestuurlijke adviescommissie regionale economie en energie  van…

Lees meer

Obstakels in de grensregio’s: de EU wil uw mening horen

Even boodschappen halen over de grens, samenwerken met de buitenlandse buur, of werken of studeren over de grens. Iedereen die hier mee te maken heeft, weet dat er naast voordelen…

Lees meer

Habitatrichtlijn van belang bij goedkeuren plan

Wanneer een decentrale overheid een vergunning verleent voor een plan dat effecten zal hebben op een Natura 2000-gebied, moet er zekerheid bestaan dat het plan geen effecten heeft die de…

Lees meer

Onenigheid over EU-inbreng bij klimaatconferentie

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft op 23 september gepleit voor een ambitieuzere EU-boodschap tijdens de Klimaatconferentie in Parijs. Ze ageren hier tegen het voorstel dat de Raad vorige…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]