De Europese Ster nr. 800

Meer inspanningen nodig om biodiversiteitsverlies te stoppen

EU-lidstaten moeten beter hun best doen om biodiversiteitsverlies te stoppen. Dit is de conclusie van de tussentijdse evaluatie van de EU-biodiversiteitsstrategie. Deze strategie streeft ernaar het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang…

Lees meer

Nieuwe procedureverordening treedt in werking

Deze zomer heeft de Raad van de Europese Unie de nieuwe procedureverhouding 2015/1589 aangenomen. Deze treedt in werking met het verschijnen van de verordening in het publicatieblad. De procedureverordening gaat…

Lees meer

De open days in de regio

Niet in Brussel deze week? Er zijn ook lokale bijeenkomsten tijdens de Europese Week van de Regio’s en Steden (de Open Days) waar u heen kan. Deze lokale bijeenkomsten vinden…

Lees meer

Informatieplicht overheden bij uitwisseling persoonsgegevens

Het Europese Hof van Justitie heeft op 1 oktober 2015 geoordeeld dat wanneer persoonsgegevens worden overgedragen en verwerkt tussen twee overheidsinstanties van een lidstaat, deze personen hierover geïnformeerd moeten worden….

Lees meer

Uitnodiging: Bijeenkomst Staatssteunnetwerk 26 november

Op donderdag 26 november zal de jaarlijkse bijeenkomst van het staatssteunnetwerk weer plaatsvinden. Wat speelt er momenteel op het gebied van Staatssteun en gebiedsontwikkeling? En is lokale steun wel of…

Lees meer

Uitnodiging rondetafelgesprek Europese Urban Agenda

Regio Randstad organiseert een rondetafelgesprek over de Europese Urban Agenda op dinsdag 3 november in het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. Voor het gesprek: ‘Randstad: één polycentrisch netwerk conform…

Lees meer

Grondtransacties & Staatssteun

1.     Introductie Decentrale overheden die transacties met gronden aangaan, dienen rekening te houden met de Europese staatssteunregels. De hoofdregel is dat dergelijke transacties staatssteun kunnen opleveren als deze niet tot…

Lees meer

Zijn er Europese regels omtrent zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Antwoord in het kort Ja, in de richtlijn werkneemsters tijdens de zwangerschap (92/85/EG) uit 1992 is in artikel 8 bepaald dat werkneemsters recht hebben op een zwangerschapsverlof van ten minste…

Lees meer