De Europese Ster nr. 801

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Europees Parlement herschrijft voorstel biologische landbouw

De Landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft op 13 oktober ingestemd met een groot aantal aanpassingen op het voorstel van de Europese Commissie over biologische landbouw. Het voorstel komt in…

Lees meer

Europese Commissie schetst de kaders voor een beter functionerende interne markt

Op 6 oktober 2015 debatteerde de Europese Commissie over de toekomstige ontwikkeling van de interne markt. Speciale aandacht ging hierbij uit naar de interne marktstrategie en het Arbeidsmobiliteitspakket die onder het…

Lees meer

Europees Parlement buigt zich over knelpunten structuurfondsen

Tijdens de hoorzitting over simplificatie van de structuurfondsen in de commissie regionale ontwikkeling in het Europees Parlement op 15 oktober zorgden drie onderwerpen voor een stevig debat: de meerfondsenbenadering, de…

Lees meer

Doelstellingen Energieakkoord worden niet behaald

Uit de Nationale Energieverkenning 2015 blijkt dat de doelstellingen van het Nationaal Energieakkoord niet behaald worden. De verduurzaming gaat langzamer dan in het Nationaal Energieakkoord is afgesproken. Volgens de verkenning…

Lees meer

Regio’s en steden komen samen tijdens Open Days

De Europese Week van regio’s en steden vond van 12 tot 15 oktober voor de dertiende keer plaats in Brussel. De vele workshops en bijeenkomsten zorgden voor uitwisselingen van kennis…

Lees meer

Kan uit dierenwelzijnsoverwegingen een vergunning aan een circus worden geweigerd?

Antwoord in het kort Gemeenten kunnen een (evenementen)vergunningaanvraag voor een circus met wilde dieren weigeren op basis van het Besluit van 28 augustus 2015 tot wijziging van het Besluit houders…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]