De Europese Ster nr. 805

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Europese Commissie presenteert voorstel voor Investment Court systeem onder TTIP

De Europese Commissie heeft formeel een voorstel aan de Verenigde Staten gepresenteerd voor een vernieuwde aanpak voor investeringsbescherming onder TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Het voorstel, gedaan op 12 november jl. bevat onder andere een nieuw en meer transparant systeem voor arbitrage tussen investeerders en staten: the Investment Court System.

Lees meer

Europarlementariërs spreken over biodiversiteitsstrategie en de energie-unie

Europarlementariërs hebben zich deze week in de parlementaire commissies uitgesproken over de EU biodiversiteitsstrategie en de Europese energie-unie. De milieucommissie vraagt om meer politieke druk om zo de biodiversiteitsstrategie te…

Lees meer

E-aanbesteden: Nederland is goed op weg

Het aantal digitale aanbestedingen in Nederland is sinds 2013 flink gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Wat is e-aanbesteden…

Lees meer

Zorg over de grens blijkt in de praktijk nog moeizaam te verlopen

In navolging van de Europese Commissie komt nu ook de European Public Health Alliance (EPHA) met een kritisch rapport over de werking van de Europese Patiëntenrichtlijn 2011/24/EU. Hierin wordt uiteengezet…

Lees meer

Wilt u subsidie aanvragen voor uw transportproject?

Het EU-agentschap INEA heeft de oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd voor transportprojecten die vallen onder de Connecting Europe Facility (CEF). Uw subsidieaanvraag kunt u tot 16 februari 2016…

Lees meer

Deelname overheidsdiensten aan openbare aanbestedingen

1. Introductie Aanbestedende diensten moeten ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze behandelen en transparantie betrachten in hun handelen. Maar hoe moet het begrip ‘ondernemer’ in dat kader geïnterpreteerd worden? Het…

Lees meer

Is de verplaatsing van een landbouwbedrijf voor de ontwikkeling van natuur in het algemeen belang?

Antwoord in het kort Ja, waarschijnlijk kan goed verdedigd worden dat met deze maatregel, die de ontwikkeling van de EHS bevordert, een doel van algemeen belang wordt nagestreefd. De Europese…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]