De Europese Ster nr. 808

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Nieuw Europees actieplan voor circulaire economie

Vice-voorzitters Timmermans en Katainen van de Europese Commissie hebben 2 december het herziene pakket voor een circulaire economie gepresenteerd. Met het pakket wil de Europese Commissie maatregelen introduceren om consumenten…

Lees meer

Nederland erkent grensoverschrijdende beroepskwalificaties

Europese burgers die hun beroepskwalificaties in een andere EU-lidstaat hebben behaald, krijgen toegang tot hetzelfde gereglementeerde beroep in Nederland. Hiertoe heeft de Eerste Kamer op 1 december jl. een wetsvoorstel…

Lees meer

Ministerie van Defensie overtreedt Wet Markt en Overheid

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft vastgesteld dat het ministerie van Defensie (het ministerie) de Wet Markt en Overheid (Wet M&O) heeft overtreden bij de uitvoering van een zogeheten…

Lees meer

Eurocommissaris Crețu: “Help ons met simplificatie structuurfondsen”

Eurocommissaris Crețu heeft op 30 november met de regionale vertegenwoordigingen in Brussel teruggeblikt op 2015 en vooruitgekeken naar 2016. Veel vragen gingen over simplificatie van EU-regels.  Crețu vroeg de regio’s…

Lees meer

Leidt versimpelen regels cohesiebeleid tot betere resultaten?

Tijdens een ALDE-seminar in het Europees Parlement op 2 december 2015 hebben verschillende partijen gediscussieerd over de simplificatie van de Europese regels van het cohesiebeleid. HNP-bestuurder en Flevoland gedeputeerde Michiel…

Lees meer

Voorlichtingsbijeenkomsten: De gewijzigde aanbestedingswet in de aanbestedingspraktijk

De Aanbestedingswet 2012 wijzigt als gevolg van de implementatie van de nieuwste Europese aanbestedingsrichtlijnen en de onlangs voltooide evaluatie van de wet. PIANOo en Europa decentraal organiseren in januari en…

Lees meer

Staatssteunregels boven nationaal recht

1.Introductie Een onherroepelijke uitspraak van een rechter mag opzij gezet worden wanneer de Europese staatssteunregels van toepassing zijn. Wanneer deze uitspraak de toepassing van het ‘stand-still’ principe in artikel 108…

Lees meer

Hoe voorkom je als gemeente ongeoorloofde staatssteun aan derden?

Antwoord in het kort Ja, er kan mogelijk sprake zijn van indirecte steun die ongeoorloofd is.  Per niveau zal moeten worden nagegaan of een maatregel ‘staatssteunproof’ is. Allereerst kan op…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]