De Europese Ster nr. 811

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Programma Nederlands voorzitterschap gepresenteerd

Het nationaal programma van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de EU is gepubliceerd. Hierin worden de prioriteiten voor het komende half jaar uiteengezet. Tijdens vergaderingen in verschillende commissies van het Europees Parlement zijn onderdelen van dit programma gepresenteerd door de ministers en staatssecretarissen die over deze verschillende beleidsterreinen gaan.

Lees meer

Notitie Europa decentraal over implementatie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen in wetsvoorstel

Europa decentraal heeft de bestaande notitie over de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen geactualiseerd. Eind oktober heeft het ministerie van Economische zaken het wetsvoorstel voor aanpassing van de Aanbestedingswet, die nodig is…

Lees meer

Nieuwe handreiking Wet hergebruik overheidsinformatie gepubliceerd

Het nationaal programma van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de EU is gepubliceerd. Hierin worden de prioriteiten …

Lees meer

Eerste aanpassing POP3 bekendgemaakt

De Europese Commissie heeft op 6 januari 2016 ingestemd met de eerste aanpassing van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). In de eerste aanpassing komt onder meer een grote wijziging op…

Lees meer

Fiscale vrijstelling voor zuiveringsslib in beginsel geoorloofd

Er lijkt geen sprake van staatssteun te zijn wanneer zuiveringsslib wordt vrijgesteld van afvalstoffenbelasting. Dit is althans het voorlopige oordeel van de Europese Commissie. Met name voor waterschappen is deze…

Lees meer

De MiliEUverkenner is weer up-to-date!

Wilt u voor uw gemeente, provincie of waterschap snel de stand van zaken omtrent milieuregelgeving vinden? Dat kan met de MiliEUverkenner! Alle informatie is nu nog makkelijker te vinden, want…

Lees meer

Online hulp voor aanvraag Europese investeringsgelden

Wat kunnen het nieuwe European Investment Project portal en de European Investment Advisory Hub betekenen voor uw regio of stad? Tijdens de bijeenkomst op 13 januari in het Comité van…

Lees meer

Mogen overheden een vergoeding vragen voor verstrekken milieu-informatie?

1. Introductie Overheden mogen een vergoeding vragen voor het verstrekken van milieu-informatie. Het Hof van Justitie legt uit dat er aan twee voorwaarden moet worden voldaan voor het opleggen van…

Lees meer

Integrale kostprijs doorberekenen bij exploitatie fietsenstalling?

Antwoord in het kort Ja, als sprake is van een economische activiteit dan is de gemeente in beginsel verplicht de integrale kosten door te berekenen. De integrale kosten moeten dan…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]