De Europese Ster nr. 812

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Kamerbrief over publieke diensten in TTIP

Minister Ploumen heeft de Tweede Kamer over de waarborgen voor publieke diensten in handelsakkoorden in het algemeen, en TTIP in het bijzonder, ingelicht. Dit door middel van een Kamerbrief die zij afgelopen week naar de Tweede Kamer stuurde. Aanleiding was het Algemeen Overleg over de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 8 december 2015.

Lees meer

Raad van State wil uitleg over Dienstenrichtlijn

De Raad van State heeft het Europees Hof van Justitie gevraagd om verduidelijking van de Europese Dienstenrichtlijn. In een zaak van de gemeente Appingedam tegen een vastgoedbedrijf vraagt de Raad…

Lees meer

VPB-vrijstelling voor havens is de Europese Commissie een doorn in het oog

De Europese Commissie wil dat de vrijstelling van vennootschapsbelasting, voor zes Nederlandse zeehavens, wordt geschrapt. In een eerder stadium heeft Nederland deze fiscale vrijstelling voor overheidsondernemingen al ingetrokken. Nu zijn…

Lees meer

EU Sustainable Energy Week biedt platform voor duurzame energieprojecten

Wilt u participeren in de Europese Week van de Duurzame Energie (EUSEW) in juni 2016? Uw evenement, activiteit, tentoonstelling of project kunt u opgeven bij EUSEW. Heeft u een goed…

Lees meer

Europees Parlement stemt over Trade in Services Agreement (TiSA)

Het Europees Parlement beveelt de Europese Commissie onder andere aan nationale standaarden binnen het Trade in Services Agreement (TiSA) niet te verlagen. Het rapport met aanbevelingen dat het Europees Parlement…

Lees meer

Nederlandse steden genomineerd voor titel Europese hoofdstad van Innovatie

De steden Amsterdam en Eindhoven zijn genomineerd voor de titel Europese hoofdstad van Innovatie. Op 8 april wordt bekendgemaakt wie de titel krijgt. De Nederlandse steden nemen het op tegen…

Lees meer

Moeten decentrale overheden in 2016 rapporteren over staatssteun voor DAEB?

Antwoord in het kort Ja, gemeenten en provincies moeten in 2016 rapportage aanleveren over de uitgaven die zijn gedaan in het kader van steunmaatregelen die zijn verleend onder toepassing van…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]