De Europese Ster nr. 813

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Werkgelegenheid verbeteren door werken over de grens te stimuleren

Om het werken en ondernemen over de grens makkelijker te maken, worden er tal van initiatieven ontplooid. Werkzoekenden in de grensstreken zullen begeleid worden naar werk over de grens. Zo…

Lees meer

Ontwikkelingen dienstenrichtlijn: Raad van State spreekt zich uit

Herinnert u zich de uitspraak van het Hof van Justitie over taaleisen en raamprostitutie nog? Of over exploitatievergunningen voor rondvaartboten? Is bijvoorbeeld het stellen van een taaleis in strijd met…

Lees meer

Rekenkamer: Lidstaten kunnen draagvlak EU vergroten door meer transparantie

De EU-lidstaten kunnen het draagvlak voor de EU vergroten door transparanter te zijn over de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de besteding van EU-geld. Dit zegt de Algemene Rekenkamer in…

Lees meer

De nieuwe natuurbeschermingswet treedt binnenkort in werking, wat verandert er?

Medio 2016 treedt de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat moet voorzien in een betere implementatie van een aantal Europese natuurrichtlijnen. De…

Lees meer

Prikkelend debat over Europese Urban Agenda

“We hebben politieke wil nodig en acties die verder gaan dan woorden.” De Engelse professor Michael Parkinson van de Universiteit van Liverpool was de meest provocerende spreker tijdens de hoorzitting…

Lees meer

Hervormingen Europese meerjarenbegroting besproken

In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EU vond op 28 januari een conferentie plaats over de toekomst van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de EU. Minister…

Lees meer

Noord-Brabant voorzitter van Europees innovatienetwerk Vanguard Initiative

De provincie Noord-Brabant coördineert de komende zes maanden namens Zuid-Nederland het voorzitterschap van het Europese innovatienetwerk Vanguard Initiative. Op 25 februari organiseert het Vanguard Initiative een MatchMaking Event tussen bedrijven,…

Lees meer

Kan ik problemen met het innen van parkeerboetes van toeristen uit andere EU-landen centraal melden?

Antwoord in het kort Nee, er is geen centraal meldpunt waar de gemeente hiervoor terecht kan. Een parkeerboete is in Nederland namelijk vormgegeven  als een bestuurlijke boete, die door de…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]