De Europese Ster nr. 817

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Nieuwe brochure over combinatiemogelijkheden EFSI en ESI-fondsen

De Europese Commissie heeft op 23 februari een brochure gepubliceerd om lokale overheden en projectontwikkelaars te helpen met het combineren van het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) met de…

Lees meer

De grenzen van openbare infrastructuur: de Europese Commissie licht toe

Financiering van algemeen toegankelijke infrastructuur wordt in beginsel beschouwd als een publieke taak. Staatssteun kan hierdoor uitgesloten worden. Echter, de scheidslijn tussen wat wel of niet onder een publieke taak…

Lees meer

Vanguard Initiative spreekt over toekomst innovatie- en industriebeleid

De vertegenwoordigers van 26 van de 30 deelnemende regio’s aan het Europese innovatienetwerk Vanguard Initiative hebben op 24 februari met de Vicevoorzitter van de Europese Commissie Jyrki Katainen gesproken over…

Lees meer

Europese Commissie actief op het gebied van (duurzame) innovatie

De Europese Commissie probeert op meerdere fronten innovatie te stimuleren. Bijvoorbeeld door initiatieven omtrent innovatie en duurzaamheid aan te moedigen: door de toekenning van een subsidie of door het organiseren…

Lees meer

Cultuurprogramma steden & regio’s: Laatste kans om in te schrijven

Het ‘Culture for Cities and Regions Initiative’ wil steden en regio’s ondersteunen bij het maken van goede investeringen in cultuur, door onder meer kennis uit te wisselen over culturele projecten….

Lees meer

Meedoen aan de RegioStars?

Heeft u het afgelopen jaar een succesvol project uitgevoerd dat is gefinancierd met de EU-structuurfondsen? Dan komt het project in aanmerking voor de RegioStars Awards. Het doel van de deze…

Lees meer

Hebben decentrale overheden en lidstaten ook inspraak bij de totstandkoming van TTIP?

Antwoord in het kort Decentrale overheden zijn geen onderhandelingspartner in de onderhandelingen over TTIP. Namens de lidstaten van de Europese Unie (EU) worden de onderhandelingen gevoerd door de Europese Commissie…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]