De Europese Ster nr. 818

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Is een woonverplichting voor vluchtelingen met subsidiaire beschermingsstatus toegestaan?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 1 maart 2016 antwoord gegeven op prejudiciële vragen over een in Duitsland opgelegde woonverplichting voor vluchtelingen met subsidiaire beschermingsstatus. Volgens…

Lees meer

Aanleg recreatieve jachthaven infrastructuur geen staatssteun

Steun voor de aanleg van infrastructuur voor recreatief gebruik in de jachthaven van Leixões (Portugal) houdt geen staatssteun in. Dit oordeelde de Commissie in een in februari 2016 verschenen besluit….

Lees meer

Advies Urban Agenda aangenomen

De Commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER) van het Comité van de Regio’s heeft op 2 maart het ontwerpadvies over EU Urban Agenda aangenomen. In het advies pleit de COTER…

Lees meer

Reacties op voorstel wijziging EU-afvalrichtlijnen

Het voorstel van de Europese Commissie voor de realisatie van een circulaire economie doet flink wat stof opwaaien. Met name de wetsvoorstellen tot wijziging van de Europese richtlijnen voor afvalstoffen,…

Lees meer

De rol van regio’s in het nieuwe cohesiebeleid

Het Comité van de Regio’s organiseerde op 3 maart een conferentie over de toekomst van het cohesiebeleid na 2020. Tijdens de conferentie pleitte gedeputeerde Michiel Rijsberman voor een cultuuromslag waarbij…

Lees meer

Onderhandelingen over investeringsbescherming onder TTIP zijn begonnen

Van 22 tot 26 februari 2016 vond de twaalfde onderhandelingsronde voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) plaats in Brussel. De TTIP onderhandelingen moeten leiden tot een vrijhandelsakkoord tussen…

Lees meer

Geef uw project op voor de Europa om de hoek kijkdagen

Op  vrijdag 13 en zaterdag 14 mei 2016 worden voor de zesde keer de ‘Europa om de hoek kijkdagen’ georganiseerd. Tijdens de kijkdagen worden projecten in het zonnetje gezet die…

Lees meer

Mag een gemeente een schaarse vergunning voor onbepaalde tijd verlenen?

Antwoord in het kort Nee, de toegang tot de interne markt voor dienstverlening mag niet onnodig lang afgesloten worden voor andere dienstverleners. Dit is het uitgangspunt vanuit de Europese Dienstenrichtlijn…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]