De Europese Ster nr. 819

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Nieuwe vrijstellingsmogelijkheden voor staatssteun in de maak

De Europese Commissie heeft voorgesteld om havens en luchthavens als steuncategorie op te nemen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Ook worden in het voorstel de steundrempels voor cultuur en erfgoed verhoogd….

Lees meer

Eerste internationale Green Deal gesloten ter bevordering van circulaire economie

Nederland heeft samen met Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Vlaanderen, het bedrijfsleven en milieuorganisaties op 3 maart de eerste internationale Green Deal ondertekend. Met de North Sea Resources Roundabout (NSRR) willen…

Lees meer

Europese detacheringsconstructies moeten eerlijke concurrentie bevorderen

De voorschriften in verband met de detachering van werknemers worden door de Europese Commissie herzien. Hiermee wordt beoogd sociale dumping tegen te gaan door de detachering van werknemers te vergemakkelijken….

Lees meer

Nieuwe regelgeving voor havendiensten goedgekeurd door EP

Het Europees Parlement heeft de afgelopen week groen licht gegeven voor een nieuwe ‘havendiensten verordening’. Het doel van deze verordening is om de financiën van Europese zeehavens transparant te maken…

Lees meer

Verwachte groei Nederlandse economie in 2016 volgens EU-analyse

Het Nederlands economisch herstel wint aan kracht dankzij de groei van de binnenlandse vraag. De Nederlandse economie is echter nog niet op niveau van voor de crisis. Dit staat in…

Lees meer

Terugblik voorlichting Europa decentraal en PIANOo over Gewijzigde Aanbestedingswet

Op 18 april 2016 moet de huidige Aanbestedingswet 2012 zijn gewijzigd ter implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen die in 2014 zijn vastgesteld.

Lees meer

Nieuwe Europese regels omtrent privacy en de Wet meldplicht datalekken

Er komt een nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming aan. Daarnaast is de Wet meldplicht datalekken per 1 januari in werking getreden. De VNG vraagt gemeenten om een enquête in te vullen…

Lees meer

Mag ons stadsarchief een vergoeding vragen voor het digitaliseren van informatie voor hergebruik?

Antwoord in het kort Ja, een archief mag kosten voor het aanleveren van informatie die geschikt is voor hergebruik doorberekenen aan de verzoeker. De archiefinstelling mag echter niet meer dan…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]