De Europese Ster nr. 821

Wij zijn diep geraakt en geschokt door de aanslagen van dinsdagmorgen 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek in Brussel, om de hoek bij het Huis van de Nederlandse Provincies. Namens de bestuurders en medewerkers bij Europa Decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies betuigen wij ons medeleven aan alle slachtoffers en hun nabestaanden. Onze steun en gedachten gaan uit naar naaste familie, vrienden en collega’s evenals naar de betrokken veiligheids- en hulpdiensten.

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel tot wijziging Aanbestedingswet aan

Op 22 maart 2016 stemde de Tweede Kamer over de voorgestelde wijzigingen van de Aanbestedingswet. Dit in verband met de implementatie van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25. Het…

Lees meer

Eerste partnership Europese Agenda Stad ondertekend

Op de regionale bijeenkomst Habitat III in Praag is op 17 maart jl. het eerste partnership in het kader van de Europese Agenda Stad ondertekent. Met Slowakije als coördinerende lidstaat…

Lees meer

Veelgestelde vragen over TTIP online

Europa decentraal heeft, in samenwerking met de koepelorganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen door decentrale overheden over Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Dit overzicht is nu te vinden op onze website.

Lees meer

Regio’s moeten structureler worden betrokken bij beleid op nationaal en EU-niveau

Regio’s hebben te weinig inspraak op zowel nationaal als Europees beleid. Dit zegt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in het advies over de verhouding tussen regio en de EU, dat…

Lees meer

Staatssecretaris Van Dam over de fitnesscheck van de vogel- en habitatrichtlijn

“Nederland wil de vogel- en habitatrichtlijn (VHR) in de huidige vorm behouden, bij nadere gedachtevorming in het kader van de fitnesscheck moet de focus gericht zijn op verbetering van de…

Lees meer

Europese awards voor overheden die ondernemerschap bevorderen

De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering komen er weer aan! Deze prijzen worden ieder jaar door de Europese Commissie uitgereikt aan (decentrale) overheden die initiatieven met betrekking tot ondernemerschap bevorderen.

Lees meer

Hoe moeten we openbaar (bus)vervoer aanbesteden onder de nieuwe concessierichtlijn?

Antwoord in het kort Decentrale overheden zijn op grond van artikel 61 Wp2000 verplicht om diensten voor openbaar busvervoer aan te besteden via concessieverlening. Volgens de PSO-verordening en de aanhangige…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]