De Europese Ster nr. 828

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Mededeling staatssteun (Notion of State aid) is aangenomen

Donderdag 18 mei 2016 heeft de Europese Commissie de definitieve versie van de mededeling staatssteun (in het Engels de ‘Notion of State aid’) aangenomen. Deze mededeling is het sluitstuk van…

Lees meer

Kamerbrief geeft duidelijkheid over stand van zaken aanleg breedband

Op 19 mei 2016 stuurde minister Kamp van Economische Zaken (EZ) een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een overzicht schetst van de actuele ontwikkelingen omtrent de aanleg van…

Lees meer

Digitale interne markt een jaar na lancering: wat is de stand van zaken?

Op het lijstje van tien prioriteiten van de Juncker commissie staat de Digital Single Market (DSM) op nummer twee. Volgens de Commissie is het hoog tijd om de Europese interne…

Lees meer

Publicatie akkoord EU-instellingen over Beter Wetgeven

Het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie is op 12 mei 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van…

Lees meer

Toegang tot EU universiteiten vereenvoudigd voor niet-Europese studenten en onderzoekers

Het Europees Parlement heeft op 11 mei 2016 ingestemd met een nieuwe verordening om het makkelijker te maken voor niet Europese studenten en onderzoekers om verbonden te zijn aan een…

Lees meer

Commissaris Cretu rekent op regio’s bij moderniseren EU regionaal beleid

Tijdens een ontmoeting op 17 mei jl. tussen de regionale vertegenwoordigingen in Brussel  en Commissaris Cretu werden Nederlandse en Duitse regio’s genoemd als bondgenoten van de Commissie bij het moderniseren…

Lees meer

13 juni Europalezing over Cultureel erfgoed onder vuur

De gemeente Den Haag ondersteunt de Europalezing die elk jaar in Den Haag wordt gehouden. De lezing heeft dit jaar als thema Cultureel erfgoed onder vuur en behandelt het vraagstuk…

Lees meer

Wat is het verschil tussen een DAEB en een Wet M&O algemeen belang besluit?

Antwoord in het kort: Nee, de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB)-rapportage ziet enkel op staatssteun die is verleend aan ondernemingen die, onder toepassing van het DAEB-besluit, zijn belast met…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]