De Europese Ster nr. 829

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Europa decentraal slaat de brug tussen Europa en decentrale overheden: Bridge!

Maandag 30 mei 2016, presenteerde Europa decentraal tijdens de informele ministeriële bijeenkomst, waar de Urban Agenda for the EU (UAEA) zoals verwoord in het Pact van Amsterdam, wordt vastgesteld, het…

Lees meer

Nederland in gebreke gesteld voor te late implementatie aanbestedingsrichtlijnen

Nederland heeft een aanmaning ontvangen van de Europese Commissie voor de te late implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen. Twintig andere EU-lidstaten zijn samen met Nederland door de Commissie in gebreke gesteld,…

Lees meer

Investeringsplan voor Europa mobiliseert in eerste jaar al €100 miljard

Sinds de start van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) in september 2015 is al meer dan 100 miljard euro geïnvesteerd in Europese projecten. Dit maakte de Europese Commissie…

Lees meer

Raad van State volgt HvJ in zaken omtrent EU-paspoortverordening

Het is volgens de Raad van State (RvS) verplicht om vingerafdrukken op te nemen in paspoorten. Deze verplichting geldt echter niet voor identiteitskaarten. Deze uitspraak deed de RvS op 25…

Lees meer

EU landbouwministers openen discussies over GLB na 2020

Naar verwachting start de Europese Commissie eind 2016 met de discussie over de vormgeving van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2020. Als voorzitter van de Raad wil Nederland graag een…

Lees meer

Leerlingenvervoer geen economische activiteit volgens HvJ

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) heeft duidelijkheid gegeven over de toepassing van de Europese btw-richtlijn. Volgens het HvJ is het leerlingenvervoer dat door een gemeente wordt…

Lees meer

Begrotingstekort decentrale overheden in 2015 blijft onder de 0,3% van het bbp

Het is decentrale overheden gelukt om onder een begrotingstekort van 0,5% van het bbp te blijven. Dit blijkt uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk over het jaar 2015. Dit ondanks de decentralisering…

Lees meer

Europese Commissie start innovatie deals met focus op circulaire economie

In navolging op de Nederlandse aanpak met green deals, heeft de Europese Commissie een pilot project van innovatie deals gelanceerd. Doel van de innovatie deal is om grondig inzicht en…

Lees meer

Gezamenlijke acties nodig voor succesvolle transitie naar Europese circulaire economie

Het belang van slimme specialisatiestrategieën en de bereidheid vanuit zowel het bedrijfsleven als Nederlandse medeoverheden om samen te werken aan een duurzame circulaire economie zijn belangrijke conclusies uit het HNP…

Lees meer

Hoe zit dat nu met grondtransacties en staatssteun nu de Mededeling grondtransacties is vervallen?

Antwoord in het kort: Ja, de Mededeling grondtransacties is per direct komen te vervallen door de recente publicatie van de Notice of the notion of State aid (hierna notion of…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]