De Europese Ster nr. 830

Voorzitterschapseditie van de Europese Ster. Europa decentraal en het HNP besteden in deze editie van de Europese Ster extra aandacht aan het Nederlands EU-voorzitterschap. U kunt hieronder een column lezen van Wim van de Donk, voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel en Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, een praktijkvraag over breedband en meerdere nieuwsberichten gerelateerd aan het voorzitterschap.

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Pact van Amsterdam aangenomen: betere kennis, regelgeving en financiering

Steden zullen meer worden betrokken bij en meer invloed krijgen op het Europese beleid. Dit is op 30 mei 2016 vastgesteld in het Pact van Amsterdam, dat werd gesloten op…

Lees meer

Pact van Amsterdam eerste stap in centraal stellen Europese burgers

Meer dan 70% van de Europeanen woont in steden en stedelijke regio’s. Dit zijn essentiële motoren van groei en innovatie. Door het Pact van Amsterdam, ondertekend op maandag 30 mei…

Lees meer

Evaluatie Wet MenO: bijdrage wet ‘suboptimaal’

Op 3 juni 2016 stuurde minister Kamp van Economische Zaken (EZ) de evaluatie van de Wet Markt en Overheid (MenO) met een reactie naar de Tweede Kamer. Uit de evaluatie…

Lees meer

Nederland loopt vooruit op aanpassing detacheringsregels

De uitvoering van de Europese detacheringsregels gaat mogelijk beter worden. Ook de Eerste Kamer heeft namelijk ingestemd met de wet waarmee de handhaving van de Europese detacheringsregels verbeterd moet worden….

Lees meer

Succesvolle smart specialisation moet Europese regio’s inspireren

Samenwerkingsverbanden tussen Europese regio’s, zoals het Vanguard initiatief, moeten op grotere schaal binnen de EU worden aangemoedigd. Door middel van partnerships worden gedeelde uitdagingen aangepakt en slimme specialisatie strategieën uitgewerkt….

Lees meer

Column HNP-voorzitter Wim van de Donk

Het Nederlands voorzitterschap van de EU is niet alleen voor het Rijk, maar juist ook voor provincies, gemeenten en waterschappen een uitstekende mogelijkheid gebleken om concreet zaken te doen. Van…

Lees meer

Selectiecriterium ‘economische en financiële draagkracht’

1.Introductie Aanbestedende diensten kunnen in een aanbestedingsprocedure eisen stellen om ervoor te zorgen dat ondernemers over de nodige economische en financiële draagkracht beschikken om het contract uit te voeren. Om…

Lees meer

Hoe kunnen we de aanleg van breedband subsidiëren?

Antwoord in het kort: Ja, het is mogelijk om de aanleg van breedband te subsidiëren. Er moet echter wel rekening gehouden worden met de Europese staatssteun- en aanbestedingsregels. Met behulp…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]