De Europese Ster nr. 833

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Brexit is een feit: wat zijn de mogelijke gevolgen voor decentrale overheden?

De Britse kiezers hebben gekozen voor een Brexit: het Verenigd Koninkrijk (VK) stapt uit de Europese Unie. Hoewel deze beslissing afgelopen donderdag 23 juni tijdens het referendum is gemaakt, blijft…

Lees meer

Transparantieverplichtingen in AGVV & LGVV treden binnenkort in werking

Decentrale overheden die staatssteun verlenen onder toepassing van de AGVV en de LGVV, dienen vanaf 1 juli 2016 rekening te houden met de transparantievereisten die zijn opgenomen in deze en…

Lees meer

Provincie Limburg en Rijksoverheid investeren in internationale spoorverbinding

De provincie Limburg gaat in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu 58 miljoen euro investeren in de uitbreiding van grensoverschrijdende spoorverbindingen. Deze afspraak is gemaakt tijdens de TEN-T…

Lees meer

ACM neemt besluit met betrekking tot de Wet Markt en Overheid

Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zijn de pasfotohokjes die in zeven stadsdeelkantoren van de gemeente Amsterdam staan, niet in strijd met de Wet Markt en Overheid (Wet M&O)….

Lees meer

Terugvordering staatssteun moet gemakkelijker worden

Er is een internetconsultatie over het wetsvoorstel terugvordering staatssteun gestart. Deze consultatie loopt tot 27 juli. Ook decentrale overheden kunnen reageren op deze internetconsultatie.

Lees meer

GLB na 2020; gelijk speelveld belangrijker dan EU subsidies

Het is goed om de discussies over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vroegtijdig te beginnen, zo stelt Europarlementariër Jan Huitema. “De discussies in het Europees Parlement zouden hier…

Lees meer

Nederlandse versie van mededeling staatssteun (Notion of State aid)

Donderdag 18 mei 2016 heeft de Europese Commissie de definitieve versie van de mededeling staatssteun (in het Engels de ‘Notion of State aid’) aangenomen. Deze mededeling is nu tevens in…

Lees meer

Nijmegen uitgeroepen tot EU Groene Hoofdstad 2018

De Gelderse stad Nijmegen is op woensdag 22 juni jl. uitgeroepen tot Europa’s Groene Hoofdstad 2018. Deze eretitel is bedoeld voor steden die het milieu op zeer goede manier een…

Lees meer

Welke bewaartermijn stelt de EU voor POP3 projecten?

Antwoord in het kort: Ja. Er gelden specifieke eisen ten aanzien van de bewaartermijn en de bewaarwijze van documenten onder het POP. De algemene eisen omtrent beschikbaarheid van documenten rondom…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]