De Europese Ster nr. 834

Voorzitterschapseditie van de Europese Ster. Op 30 juni 2016 is het Nederlands EU-voorzitterschap 2016 na zes maanden ten einde gekomen. Het roulerend voorzitterschap is op 1 juli 2016 overgenomen door Slowakije. Europa decentraal en het HNP besteden in deze editie van de Europese Ster nog eenmaal extra aandacht aan dit Nederlands EU-voorzitterschap. U kunt hieronder een column lezen van Fenna Beekmans, directeur Kenniscentrum Europa decentraal, een praktijkvraag over de resultaten van het Nederlands voorzitterschap en meerdere nieuwsberichten gerelateerd aan het voorzitterschap.

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

1 juli 2016: Nieuwe aanbestedingswet treedt in werking

De herziene Aanbestedingswet is vanaf 1 juli 2016 van kracht. Deze gewijzigde wet blijft de Aanbestedingswet 2012 heten. Het aanbestedingsdossier op de website van Europa decentraal zal vanaf deze datum worden aangepast aan…

Lees meer

Europese milieuministers bevestigen prioriteit actieplan circulaire economie

De Raad van de EU heeft zich positief uitgesproken over het actieplan voor circulaire economie van de Europese Commissie. De Milieuraad, onder voorzitterschap van staatssecretaris Sharon Dijksma, benadrukt in haar…

Lees meer

Gemeenten mogen btw schoolgebouwen terugvragen volgens HvJ EU

Het Hof van Justitie heeft besloten dat gemeenten btw mogen terugvragen bij de bouw van schoolgebouwen. Dit oordeelde het Hof op 22 juni 2016 in de zaak Gemeente Woerden tegen…

Lees meer

Akkoord bereikt voor schonere lucht in EU

Op de laatste dag van het Nederlands voorzitterschap bereikten de lidstaten, Europese Commissie en het Europees Parlement een akkoord over het verlagen van de nationale emissieplafonds. Met het accepteren van…

Lees meer

Factsheet ‘Publieke diensten in handelsakkoorden’, zoals TTIP

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in samenwerking met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en Europa decentraal een factsheet ‘Publieke diensten…

Lees meer

Europese Commissie verlengt de glyfosaat licentie met 18 maanden

De Europese Commissie heeft de licentie voor de substantie glyfosaat met 18 maanden verlengd. Nadat EU-lidstaten het meermaals niet eens konden worden over een goedkeuring voor glyfosaat, de werkzame stof…

Lees meer

Better Regulation: “kom over de brug met voorbeelden van knellende regelgeving” Column Fenna Pols

De Magere Brug is de meest bekende brug van Amsterdam, mede vanwege de James Bond film Diamonds are forever. Opvallend, de brug wordt ’s avonds met 1200 lampjes verlicht. Het…

Lees meer

Wat heeft Nederland bereikt tijdens het Nederlandse voorzitterschap en waar zal Slowakije op gaan inzetten?

Antwoord in het kort: Tijdens haar voorzitterschap had Nederland, in haar hoedanigheid als voorzitter, een essentiële rol bij de sturing van wetgevende en politieke besluitvormingsprocessen. Innovatie, groei, banen en het…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]