De Europese Ster nr. 835

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Steun Nederlandse voetbalclubs in overeenstemming met staatssteunregels

De Europese Commissie heeft een besluit genomen over een vijftal Nederlandse voetbalclubs die mogelijk in strijd met de Europese staatssteunregels zouden hebben gehandeld. De steun gegeven aan PSV betreft helemaal…

Lees meer

Europese regio’s en steden lanceren investeringsplan met Verklaring van Bratislava

De daling van overheidsinvesteringen in de EU moet aangepakt worden om toenemende regionale verschillen te reduceren, duurzame groei te ondersteunen en het vertrouwen van burgers te herstellen. Zo stellen lokale…

Lees meer

REFIT Platform bijeengekomen voor advies aan de Europese Commissie

Onlangs is het gehele REFIT Platform, bestaande uit de stakeholdersgroep en de lidstatengroep, bijeengekomen in Brussel om de Europese Commissie te adviseren over mogelijkheden en kansen voor betere Europese regelgeving….

Lees meer

EU wil uitvoeren implementatieplan verduurzamen gewasbescherming versnellen

De EU heeft het implementatieplan dat het verduurzamen van gewasbescherming moet versnellen met open armen ontvangen. Tijdens de Landbouw- en Visserijraad in Brussel hebben de landbouwministers van de verschillende lidstaten…

Lees meer

Europese Commissie zet volgende stap in Betere Regelgeving agenda

Op 1 juli jl. presenteerde de Europese Commissie een nieuw online feedback tool als onderdeel van de betere regelgeving agenda. Hiermee biedt de Commissie een nieuwe mogelijkheid voor belanghebbenden om…

Lees meer

Steden en regio’s hebben sleutelrol in toekomst Europese energiemarkt

De EU ondergaat momenteel een grondige herziening van het energielandschap. Europese steden en regio’s hebben een bepalende rol bij het vormgeven van nieuw EU klimaat- en energiebeleid. Een belangrijk doel…

Lees meer

Zomerreces Europese Ster en helpdesk Europa decentraal

Op 11 juli zal de laatste Europese Ster verschijnen voor het zomerreces. De eerstvolgende nieuwsbrief van Europa decentraal en het HNP verschijnt weer op maandag 5 september. De helpdesk van…

Lees meer

Uitlenen e-book te vergelijken met papieren boek

1. Introductie In deze zaak beargumenteert Advocaat-Generaal Szpunar dat het uitlenen van een e-book te vergelijken is met het uitlenen van een traditioneel, papieren boek. Dit is relevant voor gemeenten…

Lees meer

Wat houdt Best Value Procurement (BVP) conform de (Europese) aanbestedingsregels in?

antwoord in het kort: Best Value Procurement (hierna BVP) wordt in Nederland ook wel prestatie-inkoop genoemd. Het is géén wettelijk vastgelegde Europese of Nederlandse aanbestedingsprocedure, maar een manier waarop bij…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]