De Europese Ster nr. 837

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Kamerbrief over dialoogmogelijkheden aanbesteden in de jeugdzorg

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de Kamer ingelicht over aanbestedingen in de jeugdzorg en over mogelijkheden om inspectietoezicht in de jeugdzorg integraal vorm te geven. Aanleiding voor de kamerbrief…

Lees meer

Gebruik van EFSI en synergiën met ESI-fondsen nog onvoldoende

De commissie regionale ontwikkeling van het Europees Parlement heeft zich kritisch uitgelaten over het Europees fonds voor strategische investeringen. Volgens de parlementariërs zijn de gefinancierde projecten niet strategisch genoeg en…

Lees meer

Nieuwe Cork-verklaring vormt basis voor discussies over toekomst GLB

Op 6 september jl. presenteerde een groot aantal Europese stakeholders de Cork 2.0 verklaring. Door deze verklaring wordt de regie teruggegeven aan projecten en initiatieven op lokaal en regionaal niveau….

Lees meer

EU timmert aan de digitale weg

Er moet flink geïnvesteerd worden in de digitale infrastructuur in Europa. Om China en de Verenigde Staten bij te benen, wil Eurocommissaris Oettinger minimaal zevenhonderd miljard euro investeren. Dit, en…

Lees meer

Twee nieuwe thema’s op de website van Europa decentraal

Vanaf nu kunt u op de website van Europa decentraal meer informatie over de thema’s Better regulation en Migratie en vluchtelingen vinden. Deze thema’s beslaan meerdere Europeesrechtelijke onderwerpen, en daarom…

Lees meer

EU-brede rechtszekerheid is vereist voor innovaties in slimmer en schoner vervoer

Intelligente transport systemen (ITS), zelfrijdende auto’s en toenemende digitalisering typeren de toekomst van de transport sector. Om deze innovaties voor slimmer en schoner vervoer te faciliteren zijn goed onderhoud en…

Lees meer

Formele vereisten AGVV uitgelegd door HvJ

1.Introductie Op 21 juli 2016 heeft het Hof van Justitie (het Hof) uitspraak gedaan in de zaak Dilly’s Wellnesshotel GmbH tegen Finanzant Linz (zaak Dilly’s). De uitspraak van het Hof…

Lees meer

Wat zijn de regels m.b.t. garanties aan ondernemingen die DAEB uitvoeren?

Antwoord in het kort: Evenals geldt voor andere vormen van potentiële steun, kunnen door decentrale overheden verstrekte garanties staatssteun vormen. Echter, indien een garantie aan een viertal voorwaarden voldoet, die…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]