De Europese Ster nr. 838

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

State of the Union: Juncker maakt de balans op

Gratis Wi-Fi in meer dan zesduizend gemeentes, dit was een van de vernieuwingen die gepresenteerd werd in de jaarlijkse ‘Staat van de Unie’. Op 14 september presenteerde de voorzitter van…

Lees meer

Vernieuwde EU-regels voor Auteursrecht

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan voor de modernisering van het auteursrecht. De culturele diversiteit in Europa dient gestimuleerd te worden en er dient gezorgd te worden dat meer inhoud…

Lees meer

Commissie wil bindende doelstelling 30% energiebesparing in 2030

Uit een gelekt voorstel voor de richtlijn energie-efficiëntie blijkt dat de Europese Commissie een EU-breed bindend doel van 30% energiebesparing in 2030 wil instellen. Decentrale overheden zetten zich al langere…

Lees meer

Nederland stap dichterbij ratificatie klimaatakkoord Parijs

Op 16 september jl. heeft de Rijksministerraad het Klimaatakkoord van Parijs goedgekeurd. Hiermee bindt het kabinet zich aan de wereldwijde doelstelling om de gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot ruim beneden…

Lees meer

Lozingsregels, Omgevingswet en de EU

Vanaf 2020 ontstaat er meer beleidsruimte voor de decentrale overheden rond lozing. De nieuwe Omgevingswet stelt dat er zelf kaders vastgesteld mogen worden met betrekking tot lozing in het riool,…

Lees meer

Europese Commissie lanceert EFSI 2.0

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), ook wel bekend als het Juncker plan, heeft een succesvol eerste jaar achter de rug en gaat de tweede fase in. In de…

Lees meer

Vereenvoudiging prioriteit op agenda Eurocommissaris Cretu

Op 6 september jl. sprak Michiel Rijsberman, gedeputeerde Provincie Flevoland, bestuurlijk dossierhouder cohesiebeleid binnen het HNP en lid van het Comité van de Regio’s, met Eurocommissaris Corina Cretu over het…

Lees meer

Kan een gemeente arbeidsmigranten die (tijdelijk) gehuisvest zijn in de gemeente verplichten om arbeid in de gemeente te verrichten?

AnTWOORD IN HET KORT: Deze vraag heeft betrekking op de uitleg van Europese bepalingen betreffende het vrij verkeer van personen, en meer specifiek op het vrij verkeer van werknemers. Het…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]