De Europese Ster nr. 839

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Troonrede 2016: Europese samenwerking cruciaal

Op de derde dinsdag van september sprak koning Willem-Alexander zich traditiegetrouw uit over de kabinetsplannen voor het komende jaar. De belangrijkste onderwerpen waren migratie, Europese samenwerking en veiligheid. Ook Europa…

Lees meer

De Europese Commissie licht het criterium over interstatelijke handel toe

De Europese Commissie heeft op 21 september een vijftal nieuwe besluiten genomen over mogelijke staatssteun en het begrip interstatelijke handel. De Commissie heeft in haar besluiten geoordeeld dat de in…

Lees meer

Nieuwe aanpak voor afschaffing roaming tarieven in de EU vanaf 2017

Nadat een eerder voorstel voor de afschaffing van roaming kosten binnen de EU op last van Commissie voorzitter Juncker werd ingetrokken, is de Europese Commissie nu een nieuwe aanpak overeengekomen….

Lees meer

Leden Europees Parlement pleiten voor eerlijke lonen

Afgelopen week riepen EP-leden tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg op tot het beëindigen van oneerlijke praktijken zoals ongelijke sociale bescherming van werknemers en sociale dumping door bedrijven. Deze positie…

Lees meer

Tussentijdse evaluatie van het meerjarig financieel kader 2014-2020

De Europese Commissie heeft afgelopen week de tussentijdse evaluatie van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014-2020 uitgebracht. De Commissie heeft verschillende voorstellen gedaan die voortvloeien uit deze evaluatie. Dit zijn…

Lees meer

Nederlandse Europarlementariër leidt onderhandelingen over nieuwe EU-klimaatwet

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE/D66) is aangewezen als rapporteur voor de EU-klimaatwet die 60% van de Europese broeikasgassenuitstoot reguleert. De Europese Commissie presenteerde in juli 2016 het voorstel voor de Effort Sharing…

Lees meer

Wat zijn de mogelijkheden om als gemeente grensoverschrijdende arbeid te stimuleren?

Antwoord in het kort: Er zijn meerdere mogelijkheden voor gemeenten om initiatieven te ondersteunen die  grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit kunnen bevorderen. Zo kan er gebruik worden gemaakt van Interreg-programma’s, het sectorplan grenzeloos…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]