De Europese Ster nr. 842

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Nederlandse regio’s internationaal in schijnwerpers

Van 10 t/m 13 oktober jl. vond in Brussel de jaarlijkse Europese week voor regio’s en steden (EUWRC) plaats. Ook de Nederlandse regio’s en steden grepen de kans om zich…

Lees meer

Risicoverdeling belangrijk bij aanbesteding van jeugdhulp

De rechtbank Den Haag heeft op 5 oktober 2016  een uitspraak gedaan in een zaak omtrent de aanbesteding van contracten voor jeugdhulp. De rechter oordeelde dat beide gemeenten de aanbesteding…

Lees meer

Kennisuitwisseling tussen steden steeds gemakkelijker

De Europese Commissie heeft drie nieuwe initiatieven gelanceerd ter bevordering van de Europese Agenda Stad. Zo moeten een Urban Data Platform, een “One-stop shop” portal en een reflectie rapport bijdragen…

Lees meer

Presentatie jaarverslag 2015: zijn EU fondsen op juiste wijze besteed?

Op donderdag 13 oktober 2016 heeft de nieuwe president van de Europese Rekenkamer, Klaus-Heiner Lehne, het Jaarverslag 2015 van de Rekenkamer aan het Europees parlement gepresenteerd. Hij gewaarschuwde dat de Europese…

Lees meer

172 gemeenten maakten melding van datalekken

Vanaf 1 januari 2016 zijn er door (decentrale) overheden verschillende meldingen van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gedaan. De wet meldplicht datalekken is, vooruitlopend op de nieuwe Europese…

Lees meer

Comité van de Regio’s adviezen EFSI en financiële regels in Nederlandse handen

Tijdens de plenaire sessie van het Comité van de Regio’s op 11 oktober jl. zijn Wim van de Donk, Commissaris van de Koning provincie Brabant en HNP-voorzitter, Michiel Rijsberman, gedeputeerde…

Lees meer

Nieuwe call Connecting Europe Facility voor transport

De Europese Commissie heeft op 13 oktober jl. de derde ronde calls voor projectvoorstellen binnen de Connecting Europe Facility (CEF) voor transport gelanceerd. Hiermee wordt 1.9 miljard euro beschikbaar gesteld…

Lees meer

Oost-Nederland presenteert innovatieprofiel

Tijdens de Europese week van regio’s en steden in Brussel presenteerden de Provincies Gelderland en Overijssel, samen met diverse partners uit de regio, hun innovatieprofiel. Het profiel van de Regio…

Lees meer

Europe Calling! 25 jaar Verdrag van Maastricht

25 jaar na de ondertekening van het Verdrag van Maastricht, nodigt de Limburgse hoofdstad Europa uit om terug te keren naar de geboorteplek van de Europese Unie en de Euro….

Lees meer

Wat houden de Europese en nationale plannen omtrent circulaire economie in?

Antwoord in het kort: Ja, er zijn diverse ontwikkelingen gaande op het gebied van circulaire economie. Een circulaire economie is er op gericht om efficiënter en bewuster met grondstoffen om…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]