De Europese Ster nr. 844

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Werkprogramma EC 2017: focus op de big things

‘Een Europa dat beschermt, versterkt en verdedigt’. Dit is de centrale leidraad van het op dinsdag 25 oktober 2016 door de Europese Commissie gepresenteerde werkprogramma 2017. Hierin worden de prioriteiten…

Lees meer

Witte rook voor CETA

België was het laatste land dat goedkeuring moest geven aan het verdrag tussen Canada en de Europese Unie. Uiteindelijk is op 27 oktober 2016  een akkoord over het handelsverdrag CETA…

Lees meer

REFIT: nieuw scoreboard gepubliceerd

Aansluitend op het Commissiewerkprogramma 2017, heeft de Europese Commissie het REFIT scoreboard gepubliceerd. Dit jaarlijkse scoreboard geeft een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot REFIT acties binnen…

Lees meer

Europees Parlement neemt positie in over EU budget 2017

Het Europees Parlement wil in 2017 meer geld voor de aanpak van jeugdwerkloosheid, het stimuleren van economische groei en hulp aan derde landen die kampen met grote migratiestromen. De resolutie…

Lees meer

Europese steden buigen zich over migratie en integratie

Wat is de huidige vluchtelingsituatie en hoe gaat het met het Europese integratiebeleid? Deze prioriteiten werden besproken tijdens de bijeenkomst ‘Welcoming refugees: a city challenge’ georganiseerd door EUROCITIES. Meer dan…

Lees meer

Wereldwijde biodiversiteit onder druk

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) vreest dat als het wereldwijde natuurverlies in het huidige tempo doorzet, de omvang van populaties zoogdieren, vissen, vogels en reptielen in 2020 met bijna 70%…

Lees meer

eOverheid draagt bij aan Europese doelstellingen

De digitale overheid in Nederland wordt steeds meer gebruikt. Dit blijkt uit  onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De relatie tussen overheid, burgers en bedrijven wordt steeds…

Lees meer

Busvervoer en staatssteun

1. Introductie Decentrale overheden verlenen veelal compensaties voor de verrichting van openbare diensten, zoals busvervoer. Wanneer zij dit doen, dienen zij rekening te houden met de Europese staatssteunregels. Dit wordt…

Lees meer

Kan een burger zich tegenover onze gemeente beroepen op het Handvest van de grondrechten van de EU?

Antwoord in het kort: Ja, burgers kunnen zich in relatie tot de overheid beroepen op hun grondrechten, zoals vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna:…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]