De Europese Ster nr. 845

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Brexit afgeremd door besluit High Court

De Britse regering kan alleen met de steun van het Britse parlement aan de onderhandelingen met betrekking tot Brexit beginnen. Dit heeft de High Court (Britse Hof) op 3 november…

Lees meer

Onvoldoende handhaving en naleving staatssteunregels bij Europese fondsen 

In oktober heeft de Europese Rekenkamer een rapport gepubliceerd over de handhaving en naleving van de regels omtrent staatssteun in het Cohesiebeleid. Het rapport belicht onregelmatigheden bij projecten die gefinancierd…

Lees meer

City Deal ‘Digitale Woonomgeving’ ondertekend

In het kader van de Europese Agenda Stad werd op donderdag 27 oktober door Agenda Stad een werkconferentie georganiseerd met als thema ‘Waar steden het verschil maken’. Naast de Europese…

Lees meer

EU Transport Scoreboard: Nederland beste infrastructuur

Op 27 oktober heeft de Europese Commissie de nieuwe editie van het ‘EU Transport Scoreboard’ gepubliceerd. Nederland staat voor de derde keer op rij op de eerste plek. Het scoreboard…

Lees meer

De MiliEUverkenner is up-to-date!

Wilt u voor uw gemeente, provincie of waterschap snel de stand van zaken omtrent milieuregelgeving vinden? Dat kan met de MiliEUverkenner! Europa decentraal wil de milieuexperts hartelijk danken voor hun…

Lees meer

Werken met Europa borrel op 28 november

Op maandag 28 november 2016 vanaf 16.30 uur vindt de Werken met Europa Borrel plaats. U bent van harte uitgenodigd voor dit netwerkevenement, dat dit keer wordt georganiseerd door PBLQ….

Lees meer

Wet Markt en Overheid of staatssteun: waarmee moet de gemeente rekening houden bij de verhuur van (kantoor)ruimte?

Antwoord in het kort: Ja, de verhuur van ruimte kwalificeert als een zogenaamde ‘economische activiteit’. Als de gemeente economische activiteiten verricht met behulp van publieke middelen, dan kunnen de Europese…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]